Home » Risiko for flere masseoppsigelser i helsesektoren

Risiko for flere masseoppsigelser i helsesektoren

by Russell Crowe

Barselomsorgen i Stockholmsregionen er i krise.

Men overarbeidede jordmødre kjemper over hele landet, advarer Helseforeningen.

– Hvis ikke regionene og regjeringen tar ansvar nå og sørger for at ressursene tilføres, er det en risiko for at dette sprer seg over hele landet, sier forbundspresident Sineva Ribeiro.

Hundre jordmødre i Stockholm sa de opp jobben i år på grunn av dårlige arbeidsforhold.

Ifølge Helseförbundet i Sverige risikerer krisen å spre seg over hele landet dersom ikke regionene og myndighetene tar grep. Fagforeningsmedlemmer på fødeavdelingene i blant annet Lund, Gøteborg og Umeå meldte fra om og meldte fra om manglende arbeidsmiljø.

«Det er en risiko for ytterligere masseoppsigelser over hele landet. Så dette er egentlig ikke bare et Stockholm-problem,» er det klart for oss, sier Sineva Ribeiro.

Ifølge Socialstyrelsen er det mangel på jordmødre i 19 av de 21 regionene. I dag kan hun være tre- eller firefødende jordmor. Samtidig sier det svenske hälso- och omsorgstilsynet (Ivo) at mange ulykker i barselomsorgen skyldes høy arbeidsbelastning.

TT: Hva er de største problemene?
«Først og fremst er det arbeidstid. Men jeg tror også det handler om å finne andre måter å mate på, å utnytte muligheten med en jordmor, en jordmor. I vår undersøkelse ser vi at 70 % av jordmødrene ønsker å jobbe på denne måten. Det blir et tøft arbeidsmiljø med risiko for pasientsikkerhet, sier Sineva Ribeiro.

Helseforbundet ber nå regioner om å ta grep for å gjennomgå bemanning og arbeidstid.

Sineva Ribeiro ber også regjeringen utnevne en nasjonal koordinator for å følge med for eksempel ressursbruken til regionene.

«Vi må se all barselomsorg og kompetansetilførsel. Hvordan skal trenings- og veiledningsstedene være? Hvordan kan vi sørge for å opprettholde kompetansen for å sikre både svangerskapsomsorg, men også hele ettersalgskjeden og annet? – Han sier og understreker at det grunnleggende er et spørsmål om likestilling.

«Det handler om å løse muligheten for kvinner å få en god og trygg fødsel.»


Related Videos

Leave a Comment