Home » Ny måte å jobbe med hjemløse på i Norrköping

Ny måte å jobbe med hjemløse på i Norrköping

by Russell Crowe

– Vi ønsker å gjøre det enklere og la flere få sin egen bolig, sier sosialutvalgsleder Maria Sayeler Behnam (S).

«Housing First» har sin opprinnelse i New York og har siden spredt seg over hele verden. Opprinnelig fokuserte prosjektet på mennesker med psykiske lidelser, men så ble det utvidet til personer som lenge har vært hjemløse av andre årsaker. I Sverige har rundt 20 kommuner tatt i bruk metoden.

Ria-senteret i Norrköping er en møteplass for mange sårbare mennesker i byen, inkludert hjemløse. Der er satsingen til kommunen velkommen.

– Det er et flott alternativ, så du må vurdere og se hva det tilbyr, sier Sousan Massi Nylander, enhetsleder ved Ria-senteret i Norrköping.

Huset er et verktøy

Tanken med den nye måten å jobbe på er at hjemmet blir et arbeidsredskap med psykiske lidelser eller rusproblemer. I den gamle måten å jobbe på krevde kommunen først rusfrihet og bolig ble mer eller mindre en belønning.

«Første hjem» betyr ikke bare at en person har tilgang til en leilighet, men kommunen samarbeider også med andre sosialtjenester. Dette kan innebære å få praktisk hjelp til å sørge for at husleien betales og ha kontakter med det offentlige.

Forskning viser gode resultater

Forskning i ulike deler av verden har vist at tilnærmingen har vært vellykket. I København, etter 12 måneder, bodde 94 prosent av prosjektdeltakerne i egen leilighet. I opprinnelseslandet, USA, varierer de tilsvarende tallene fra 80 til 88 prosent.

Annen forskning, utført av University of York i Storbritannia, har vist at det kan være billigere å jobbe med «Housing first»-modellen enn ved bruk av en såkalt boligstige.

Related Videos

Leave a Comment