Home » Norsk stat hjelper husholdninger med å betale dyre vinterstrømregninger

Norsk stat hjelper husholdninger med å betale dyre vinterstrømregninger

by Edvard Munch

Strømprisene stiger i Sverige, men også i andre land. I Norge griper staten inn og hjelper husholdningene med å betale.


Rekordhøye strømpriser gjør det vanskelig for mange å betale strømregningen. I Norge skal staten nå ta 55 % av strømkostnaden for den delen som overstiger 70 öre per kilowattime. Foto: Mostphotos


Ifølge en ny avtale i Norge skal staten betale 55 % av strømregningen, for den delen som overstiger en spotpris på 70 öre per kilowattime.


– Ingen skal måtte fryse om vinteren i frykt for høye strømregninger, sier Terje Aasland, talsmann for Arbeiderpartiets (PA) energi- og miljøpolitikk, ifølge TT.


Tiltaket gjelder med tilbakevirkende kraft fra 1. desember i år og til og med mars 2022. På det meste kan nordmenn kompenseres for 5000 kilowattimer per måned. Nettselskapene bør stå for nødvendig administrasjon, og ordningen gjelder uavhengig av hvilken strømkontrakt du har.


Tiltaket vil være en av tre deler av et støtteprogram, kalt Strømpakka, hvor de øvrige delene er en senket terskel for bostøtte og målrettet kommunal støtte på 200 mill. kroner for å dekke det økte behovet for bolig sosialstønad på grunn av høye strømpriser . Støttepakken er beregnet til i overkant av 6 milliarder kroner.

Artikkelen ble publisert mandag 20. desember 2021

— –

Related Videos

Leave a Comment