Home » KD stopper regjeringens plan for å legge til rette for kjønnsendringer

KD stopper regjeringens plan for å legge til rette for kjønnsendringer

by Liv Ullmann

Regjeringen går ikke videre med henvisningen til juridisk rådgivning om forenkling av juridisk kjønnsskifte. Rosenbads tre partier er uenige i saken.

«Vi motsetter oss tanken om at juridisk kjønn er noe som alle mennesker skal kunne velge og endre fritt», skriver Christian Carlsson, KDs sosialpolitiske talsperson og leder av Riksdagens sosialutvalg, i en debattartikkel i Svenska Dagbladet .

Nyheter

· Publisert kl. 10:00 16. september 2023

The World Today har ved flere tidligere anledninger rapportert at den sittende regjeringen har jobbet videre med den forrige regjeringens lovrådshenvisning om en ny kjønnsidentitetslov. Forslagene som ligger i Lovrådets henvisning dreier seg blant annet om en forenklet prosedyre for endring av juridisk kjønn og senket aldersgrense, fra 18 til 16 år.

Fredag ​​ettermiddag kom det en nyhet om at regjeringen forlater planene om å gå videre med en foreslått lovendring som tar sikte på å forenkle kjønnsendringer. Årsaken vil være at de tre regjeringspartiene M, KD og L har ulike meninger om saken.

«Vi sier nei å senke aldersgrensen for juridisk kjønnsskifte. Vi er imot ideen om at juridisk kjønn er noe som alle mennesker skal kunne velge og endre fritt, selv om de ikke har fått diagnosen kjønnsdysfori», skriver Christian Carlsson i SvD.

M og L, som begge går inn for en lovendring, gjør det klart at KDs nei ikke vil bety slutten på ambisjonen om å innføre forenklede juridiske kjønnsskifter.

«Vi håper å finne bred støtte blant folkevalgte for å ta neste skritt for å modernisere kjønnsidentitetslovgivningen og øke friheten til transpersoner,» skriver sosialtjenesteminister Camilla Waltersson Grönvall (M), likestillingsminister Paulina Brandberg (L) og stortingsmedlemmer Johan Hultberg (M) og Lina Nordquist (V) i et rådhus debattartikkel på Expressen.

M og L dermed ignorerer for eksempel flere professorer og leger som nylig har blitt kjent med SVT Transkriget dokumentaradvarte om at endring av en persons juridiske kjønn er en del av en sosial overgang som i de fleste tilfeller fører til hormonbehandlinger og kirurgiske inngrep.

«Bekymringen som uttrykkes her er at lovlig kjønnsskifte vil føre til medisinsk behandling og irreversibel kirurgi som vedkommende til slutt kan angre på i voksen alder. I lys av dette må vi ta ansvar og la føre-var-prinsippet», skriver Christian Carlsson.

Related Videos

Leave a Comment