Home » Grønt hydrogen er betydelig billigere – energate messenger+

Grønt hydrogen er betydelig billigere – energate messenger+

by Siv Jensen

Bonn (energate) – Den betydelige økningen i vindvolumer og den konsekvent høye tilførselen av solenergi førte til kortsiktige prisreduksjoner på elektrisitetsmarkedene forrige uke. I løpet av uken falt spotprisene med i gjennomsnitt 16 %. Som et resultat falt også produksjonskostnadene for grønt hydrogen betydelig sammenlignet med uken før. Hydex Green handlet i gjennomsnitt til 166 euro/MWh (5,52 euro/kg), som er 27 euro/MWh (0,89 euro/kg) mindre enn forrige uke.

Kortsiktige gassmarkeder var fastere enn forrige uke. I løpet av uken økte spotprisene med 8 %. Prisøkningen skyldes streik ved LNG-terminaler i Australia og lengre vedlikeholdsarbeid i Norge. Prisene for konvensjonell hydrogenproduksjon økte også på ukentlig basis. Hydex Blue og Hydex Grey vokste hver i gjennomsnitt med 4 euro/MWh (0,13 euro/kg) og stod på 84 euro/MWh (2,78 euro/kg) og 89 euro/MWh (2,85 euro)/kg).

I forrige uke ble grønt hydrogen betydelig mer konkurransedyktig med konvensjonelt produsert hydrogen. «Grønn-grå» hyperspread handlet til et gjennomsnitt på 77 euro/MWh (2,56 euro/kg), eller 30 euro/MWh (1,01 euro/kg) mindre enn forrige uke. /Andreas Gelfort, E-Bridge konsulent

Hydex Hydrogen Index er kostnadsbasert og refererer til de kortsiktige produksjonskostnadene for tre forskjellige hydrogenproduksjonsteknologier, elektrolyse (grønn), dampreformering, med (blå) og uten (grå) CO2-Oppbevaring. Den ble utviklet av konsulentselskapet E-Bridge Consulting og vises ukentlig i energates hydrogenbriefing. Du kan også finne gjeldende status på: www.e-bridge.de

Related Videos

Leave a Comment