Home » EU «torskekrig» med Norge eskalerer: Brussel truer Oslo med britisk avgangssanksjon | Politikk | Nyheter

EU «torskekrig» med Norge eskalerer: Brussel truer Oslo med britisk avgangssanksjon | Politikk | Nyheter

by Russell Crowe

Raden er sentrert på Svalbard i polarsirkelen, et territorium etablert i 1920 og styrt av Norge. Norge hevder også suverenitet i skjærgårdens eksklusive økonomiske sone (EEZ) for fiske innen 200 miles og hevder å være ansvarlig for å sette kvoter for alle fiskebestander i dette området.

Av denne grunn har Oslo bevilget 18 000 tonn torsk til EU -fartøy for 2021 på grunn av Storbritannias exit fra EU.

Etter Storbritannias tilbaketrekning fra EU mener Norge at Storbritannias historiske fiske ikke lenger kan danne grunnlaget for en EU -kvote og derfor ble Storbritannias historiske fiskekvote på 6000 trukket fra når EU -andelen ble beregnet.

I et brev som ble sendt til lederne for EU -kommisjonen, gjorde fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen det klart for EU at alt fiske utover kvotene som Norge har tildelt vil bli klassifisert som ulovlig fiske og vil bli håndhevet av landets kystvakt.

Norsk kystvakt sier at EU -flåten har fisket rundt 80% av kvoten, fastsatt av Norge.

Regjeringsorganet sa at med ukentlige fangster på 50 tonn per dag og full kraft fra 15-16 EU-trålere som vanligvis kommer for å fiske i august, forventes de resterende 3900 tonnene å bli gjenopprettet raskt.

Men Brussel er ikke glad for at Oslo har fastsatt kvoter og tildelt EU -landene en torskekvote på 29.000 tonn for fiske utenfor Svalbard.

Dette er i strid med Norges suverene rettigheter etter havretten, sier Oslo, som tar den ensidige innstillingen av EU -kvoter på største alvor.

Men EU -kommisjonen sa i dag at dens handlinger på kvotene var «diskriminerende handlinger» og et brudd på Svalbard -traktaten.

LES MER: Nicola Sturgeon bukker under for Boris Johnsons forbud mot å jobbe for uavhengighet

Han legger til at EU er «klar til å iverksette alle nødvendige mottiltak mot Norge for å garantere EUs legitime fiskerettigheter ved ulovlige handlinger».

EU presiserer at «de ikke godtar det norske argumentet om at Svalbard -sonen er en norsk sone på linje med den norske økonomiske sonen».

Related Videos

Leave a Comment