Home » Equinor leder norsk offshore vindnettprosjekt – reNews

Equinor leder norsk offshore vindnettprosjekt – reNews

by Russell Crowe

Norge har avduket midler til Ocean Grid-prosjektet, som ledes av Equinor og skal utvikle ny teknologi, kunnskap og løsninger for å muliggjøre havvindutvikling på norsk kontinentalsokkel.

Finansieringen på 82,7 millioner norske kroner (8 millioner euro) ble annonsert av den norske handels- og industriministeren Iselin Nybo (bildet, venstre).

Arbeidet fokuserer spesielt på hvordan havvind skal kobles til nettet.

Det vil påvirke både stasjonære og flytende vindparker og vil på sikt muliggjøre skaping av grønne arbeidsplasser og en økning i eksportinntekter, sa Equinor.

Prosjektpartnerne vil også komme med egne økonomiske bidrag til bordet, noe som gir totalen 125,5 millioner kroner.

Ocean Grid-prosjektet vil også ta for seg spørsmålet om markedsdesign og regelverk knyttet til utvikling og drift av et offshore-nett for å koble sammen store havvindparker.

Det skal utvikle norsk teknologi og en leverandørindustri for å gi nye kabeldesign, undervannsteknologi og flytende konverteringsstasjoner.

Ocean Grid har også en forskningskomponent, ledet av SINTEF, som skal løse konkrete forskningsutfordringer.

Prosjektet vil vare over tre år.

Equinors visepresident for offshore vindløsninger Florian Schuchert (i bildet, i midten) sa: «Vårt mål er å bygge havvind i stor skala. Vi må bygge vindparker økonomisk, og selvfølgelig må vi levere energien til kundene.

«Det er avgjørende for vår suksess at energiselskaper, forskningsinstitutter og leverandører samarbeider om dette målet.»

SINTEF-sjef John Olav Tande sa: Dette prosjektet vil utvikle teknologier og løsninger som er avgjørende for å lykkes med havvind.

«Det vil legge grunnlaget for lønnsom havvindutvikling i Norge og en teknologi som kan gi mer eksport og nye grønne arbeidsplasser.»

Lars Bender, Fred Olsen Renewables» havvindsjef, vil fungere som styreleder i prosjektet.

Han sa: «Dette prosjektet er viktig og rettet mot å utvikle de riktige løsningene og nye teknologiene som vil muliggjøre lønnsom havvind i Norge.

«Dette vil legge grunnlaget for nye konsepter, nye arbeidsplasser og en ny leverandørindustri som kan konkurrere internasjonalt.»

Related Videos

Leave a Comment