Home » Energisikkerhet: hvor lenge den lagrede gassen varer

Energisikkerhet: hvor lenge den lagrede gassen varer

by Siv Jensen


bakgrunn

Status: 19.06.2022 13:00

Gassforsyningen fra Russland vakler, lagringsanleggene i Tyskland er fulle 56 %. Hvor lenge vil denne gassen teoretisk vare? Og hvilke alternativer til Russland har Tyskland?

Lagringsanlegg for naturgass i Tyskland er for tiden rundt 56 % fulle i gjennomsnitt. Ifølge Federal Network Agency er dette et høyere nivå enn i 2021 og for eksempel enda høyere enn i 2015, 2017 og 2018.

I tillegg bør den nye gasslagerloven sikre at lageranlegg er tilstrekkelig fylt tidlig på vinteren. Loven foreskriver en fyllingsgrad på 80 % innen 1. oktober og 90 % innen 1. november.

Federal Network Agency beskriver situasjonen som «spent», men gassforsyningen er foreløpig stabil. «Forsyningssikkerhet i Tyskland er for øyeblikket garantert». Imidlertid falt naturgassleveransene fra Russland betydelig, til rundt 40 % av maksimal produksjon.

Hvor lenge vil tilførselen av naturgass vare?

I Tyskland forbrukes naturgass med et energiinnhold på rundt 1000 terawattimer hvert år. Ifølge bransjeforeningen INES kan lageranlegg lagre gass med et maksimalt energiinnhold på rundt 256 terawattimer. «Dette lagringsvolumet alene kan levere gass til Tyskland i to til tre gjennomsnittlige kalde vintermåneder,» sier den føderale regjeringen.

Gasslagertankene, 56 prosent fulle, vil vare fra én til halvannen måned ved uendret forbruk. Forbruket avhenger imidlertid av mange faktorer. For eksempel har gassforbruket allerede gått betydelig ned på grunn av den kraftige prisveksten.

Gass fra Norge og Nederland

Tyskland er dessuten ikke utelukkende avhengig av russiske forsyninger. Det importeres også fra blant annet Norge og Nederland. Det forventes også at Tyskland vil kunne motta flytende naturgass (LNG) via landingsterminaler i utlandet. Alternativene er imidlertid dyrere enn russisk naturgass.

Related Videos

Leave a Comment