Home » Det mest moderne artilleriet i verden i Ukraina

Det mest moderne artilleriet i verden i Ukraina

by Liv Ullmann

Nylig informerte artilleriinspektør og sjef A 8 Stephan Sjöberg de ansatte ved Boden artilleriregiment om bekreftede leveranser og tidligere opplæring. Personalopplæringsfasen til ukrainske teatertroppene går i et raskt tempo.Opplæringen av personell fra de ukrainske lagene går i et raskt tempo.
Foto: Svenske Forsvaret


Instruktør David er en av mange som har trent ukrainere på systemet som nå finnes i landet.
– Elevene viste god evne til å håndtere det avanserte treningssystemet til Archer, til tross for mangel på språk. Det som fremfor alt skilte seg ut var deres vilje til å lære å mestre systemet. De fleste av de vi trente har erfaring med eldre sovjetiske artillerisystemer, som kombinert med det plutselige skiftet til betydelig mer avansert teknologi, ga en utfordring.

Det var også utfordringer i pedagogisk metodikk og prosedyrer under undervisningen.
– Det var belastende for både instruktører og elever. Jeg kan imidlertid si at den svenske utdanningsmetodikken generelt fungerer bra, sier David.

Treningsinnsatsen er nå fullført. Stephan Sjöberg er nøye med å takke alle de ansatte som jobbet med oppdraget.
– Jeg vil takke deg som kollega og som sjef for det du har fått til. Jeg er spesielt fornøyd med hvordan oppgaven ble løst sammen med hæren. Ditt bidrag er av største betydning i Ukraina.

Related Videos

Leave a Comment