Home » Det er mulig å redusere parkeringsavgiften for miljøvennlige biler i fremtiden

Det er mulig å redusere parkeringsavgiften for miljøvennlige biler i fremtiden

by Liv Ullmann

Parkeringslandskapet i Sverige har lenge vært standardisert og enhetlig uavhengig av kjøretøytype, men nå kan det være en endring på gang. De svenske forskningsinstituttene RISE og Parkster ønsker å utrede vilkårene for å implementere smartere og mer differensierte parkeringstariffer med mål om å skape et mer effektivt transportsamfunn.

Lars Andersson, administrerende direktør i Parkster, påpeker at ulike typer kjøretøy, deres miljøklasse og deres dimensjoner kan ha en betydelig innvirkning på miljøet. Parkster har for eksempel allerede funnet løsninger som kan gjøre oppgaven enklere, for eksempel for elbilister som ønsker å parkere og lade samtidig.

– Det kan være en viktig brikke i puslespillet fra et miljøperspektiv, sier Lars Andersson, administrerende direktør i Parkster.

Differensierte parkeringsavgifter vil potensielt kunne gi kommunene mulighet til å sette satser som er fordelaktige rent samfunnsøkonomisk, slik at de kan påvirke biltrafikken i ønsket retning. For eksempel å dirigere større kjøretøy til parkeringsplasser utenfor selve sentrum og dermed oppmuntre til parkering for mer miljøvennlige kjøretøy i sentrum.

Men det er vanskelig å måle effekten av dette avhengig av hvordan kommuner og eiendomsbesittere vil reagere på muligheten til å kontrollere parkering gjennom ulike takster.

– Det handler ikke nødvendigvis om å generelt øke parkeringsavgiftene uten å belaste dem mer intelligent, men i dag er det blant annet et lovverk som begrenser muligheten for kommunene til å differensiere avgifter, sier politikkforsker Niklas Thidevall i HAN LAT.

Related Videos

Leave a Comment