Home » Norge «viktig partner» innen klimavern – Alto Adige News

Norge «viktig partner» innen klimavern – Alto Adige News

by Edvard Munch

Ifølge kansler Karl Nehammer (ÖVP) er Norge en «viktig samarbeidspartner» i kampen mot klimakrisen, spesielt i underjordisk lagring av CO2. Ifølge Nehammers forespørsler skulle forbudet mot denne teknologien snart oppheves i Østerrike. «Hvis vi virkelig ønsker å nå klimamålene, må vi ta tak i CO2-lagring,» sa kansleren onsdag under sitt endagsbesøk i Norge.

Ifølge Nehammer er Norge også en viktig partner for å redusere Østerrikes avhengighet av russisk gass. Russiske Gazprom forsøkte å utpresse Østerrike, sa kansleren. «Men Østerrike lot seg ikke utpresse, takket være sterke partnere som Norge», understreket han videre. Nehammer ønsket velkommen til OMVs nylig inngåtte femårige leveransekontrakt med den norske energigiganten Equinor. Norge erstattet Russland som EUs største gassleverandør i fjor.

Kansleren jobber også for et tett samarbeid om grønt hydrogen. Norge er en modell i grønn omstilling, sa Nehammer. – I fremtiden kan vi også tenke oss rørledninger som transporterer hydrogen, omvendt kan vi tenke oss at CO2 blir brakt til Norge for lagring, sa statsminister Jonas Gahr Støre på en felles pressekonferanse med Nehammer i Oslo. Den norske regjeringssjefen tror ikke Norge, som har stor lagringskapasitet under kontinentalsokkelen, kan bli til Europas CO2-deponi. – Norge er et foregangsland for å finne en løsning, sier Støre.

Det skandinaviske landet regnes som en pioner innen det kontroversielle feltet karbonfangst og -lagring (CCS). CO2 pumpes inn i geologiske reservoarer, for eksempel inn i tomme naturgass- eller oljefelt. Teknologien er dyr og kritiseres spesielt av miljøorganisasjoner fordi det ennå ikke er klart om CO2 kan forbli fanget på lang sikt. Det er også bekymring for at denne metoden kan undergrave innsatsen for å redusere CO2-utslipp.

For Norge er kommersiell lagring av fanget CO2 et viktig skritt mot å nå Paris klimamål. – Det er mange myter om CO2-lagring, sa Støre og svarte på kritikken. Norge har lagret og lagret CO2 i over 30 år. Han ønsket å invitere alle til å «komme hit og ta en titt». På ettermiddagen besøkte Nehammer et CCS-prosjekt drevet av Hafslund Oslo Celsio nær hovedstaden.

Nylig lovet finansminister Magnus Brunner (ÖVP), som også er ansvarlig for gruvedrift, slutt på CO2-lagringsforbudet i Østerrike i høst. Forutsetningen er imidlertid at Stortinget vedtar den med to tredjedels flertall. Ifølge analyser fra Finansdepartementet bør det lagres 5 til 10 millioner tonn CO2 hvert år.

I tillegg til to tredjedels flertall kreves det også godkjenning fra Klimadepartementet av avdelingsleder Leonore Gewessler (De Grønne). Den grønne koalisjonspartneren var forsiktig. I utgangspunktet er det bra at Finansdepartementet behandler denne saken, sier Klimadepartementet til TFO. Men det er klart at «CO2-lagring kan bare være en siste utvei. Dette er en svært kostbar og energikrevende prosess, som kun kan oppnås i begrenset grad og fortsatt langt fra å være klar for markedet», understrekes det. Utslipp må først og fremst unngås; bare da kan CCS være til hjelp.

Fra: apa

Related Videos

Leave a Comment