Home » Norge lanserer hands-on forskning på sentralbankers digital valuta

Norge lanserer hands-on forskning på sentralbankers digital valuta

by Russell Crowe

Etter flere år med teoretisk forskning på egen digital valuta, ønsker den norske sentralbanken nå å gå videre til praktiske prøver.

Som Norges Bank i en tjenestemann denne fredagen pressemelding annonsert, planlegger den å gjennomføre praktisk forskning på en sentralbanks digital valuta (CBDC) i løpet av de neste to årene etter råd fra sin interne arbeidsgruppe. «Arbeidsgruppen mener deres tidligere forskning bekrefter behovet for ytterligere forskning. Mange sentralbanker utfører for tiden lignende forskning, noen utfører allerede praktiske tester, skriver sentralbanken.

Norges Bank har etter eget utsagn forsket på sentralbankers digitale valutaer i fire år.

«Sentralbankpenger åpner viktige veier og midler for betalingssystemet som kan styrkes og videreutvikles ved å utstede en egen CBDC. For å kunne ta en hensiktsmessig beslutning om å innføre en CBDC, trenger vi imidlertid først en bredere forståelse av det, forklarer sentralbanksjef Øystein Olsen.

Som Cointelegraph rapporterte, har Norge vurdert en digital versjon av sin lokale valuta siden 2018 for å «sikre at tilliten til penger og pengesystemet opprettholdes».

Det skandinaviske landet har startet forskning på en digital valuta ettersom befolkningens bruk av penger fortsetter å avta. Snarere regnes Norge til og med som landet som bruker minst penger, for her skjer kun 4 % av betalingene med sedler og mynter.

Flere og flere land jobber nå med sin egen digitale sentralbankvaluta. Bank of England har nå satt i gang tilsvarende studier for å undersøke innføringen av et digitalt pund.

Related Videos

Leave a Comment