Home » Nehammer på energipolitisk oppdrag til Norge

Nehammer på energipolitisk oppdrag til Norge

by Edvard Munch

Kansler Karl Nehammer (ÖVP) reiser onsdag til Norge på ett dags arbeidsbesøk om energipolitiske spørsmål. Nehammer inviterer til samtaler med representanter for energibransjen, møter sin norske kollega Jonas Gahr Støre og besøker et prosjekt for CO2-lagring, som på forhånd varslet av Forbundskansleriet. Nehammer ledsages av økonomiminister Martin Kocher (ÖVP).

Nehammer og Kocher ønsker å samle inn erfaringsrapporter primært om CO2-fangst og -lagring (Carbon Capture and Storage, CCS). CO2 pumpes inn i geologiske reservoarer, for eksempel inn i tomme naturgass- eller oljefelt. Teknologien er kontroversiell, for eksempel fordi det ennå ikke er klart om CO2 kan forbli fanget på lang sikt.


For Norge er kommersiell CO2-lagring et viktig skritt mot å nå Paris klimamål; Teknologien har vært praktisert i det skandinaviske landet siden 1996. EU-stater som Danmark satser allerede stort på denne metoden. Geologisk lagring av CO2 er for tiden forbudt i Østerrike.

Nylig lovet imidlertid finansminister Magnus Brunner (ÖVP), som også har ansvaret for gruvedrift, en slutt på dette forbudet i høst. Forutsetningen er imidlertid at Stortinget vedtar den med to tredjedels flertall. Den grønne koalisjonspartneren er skeptisk til prosjektet.

Related Videos

Leave a Comment