Home » Grønt hydrogen er stabilt, konvensjonelt hydrogen blir dyrere – energate messenger+

Grønt hydrogen er stabilt, konvensjonelt hydrogen blir dyrere – energate messenger+

by Siv Jensen

Bonn (energate) – Det var liten endring i de kortsiktige elektrisitetsmarkedene forrige uke. Lavere vindmengder har ført til litt høyere priser i gjennomsnitt. Dette betyr at produksjonskostnadene for grønt hydrogen holdt seg tilnærmet uendret sammenlignet med forrige uke. Hydex Green noterte et gjennomsnitt på 167 euro/MWh (5,56 euro/kg).

Kortsiktige gassmarkeder var betydelig sterkere enn forrige uke. I løpet av uken steg spotprisene 11 %. Årsakene kan være lengre vedlikeholdsarbeid i Norge og forstyrrelser ved amerikanske LNG-eksportterminaler. Prisene for konvensjonell hydrogenproduksjon økte også på ukentlig basis. Hydex Blue og Hydex Grey økte hver i gjennomsnitt med 6 euro/MWh (0,19 euro/kg) og ble notert til 89 euro/MWh (2,97 euro/kg) og 95 euro/MWh (3,16 euro/kg).

Forrige uke ble grønt hydrogen mer konkurransedyktig med konvensjonelt produsert hydrogen. «Grønn-grå» hyperspread handlet til et gjennomsnitt på 72 euro/MWh (2,40 euro/kg), eller 5 euro/MWh (0,16 euro/kg) mindre enn forrige uke. /Andreas Gelfort, E-Bridge konsulent

Hydex Hydrogen Index er kostnadsbasert og refererer til de kortsiktige produksjonskostnadene for tre forskjellige hydrogenproduksjonsteknologier, elektrolyse (grønn), dampreformering, med (blå) og uten (grå) CO2-Oppbevaring. Den ble utviklet av konsulentselskapet E-Bridge Consulting og vises ukentlig i energates hydrogenbriefing. Du kan også finne gjeldende status på: www.e-bridge.de

Related Videos

Leave a Comment