Home » Viktig med en bedre dialog med Russland

Viktig med en bedre dialog med Russland

by Russell Crowe

– Forholdet til Russland har forverret seg betraktelig i perioden etter 2014 og dialog på forsvarspolitisk område har nesten vært fraværende i denne fasen, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Senterpartiet).

High North News møtte forsvarsministeren på Bodø flystasjon tirsdag denne uken. Tidligere i dag var Enoksen på Norsk Felles Hovedkvarter og ble gjort oppmerksom på situasjonen i det fjerne nord.

Den nylig utnevnte forsvarsministeren sa det var viktig med en bedre dialog med naboen i øst.

Avskrekking og dialog

«De væpnede styrkene må opprettholde avskrekking. Men det er også nødvendig med dialog. Russland er vår nærmeste nabo i øst og det er viktig med en bedre dialog på alle områder, inkludert forsvarspolitikken. Jeg håper at vi klarer å starte denne dialogen og komme nærmere, sier han og legger til:

– Vi har allerede en god dialog med Russland på en rekke områder, som søk og redning og forvaltning av fiskeressursene. Dette er et samarbeid som bør og forhåpentligvis kan videreutvikles.

I Hurdalsplattformen, det politiske programmet til dagens mindretallsregjering, varsler regjeringen Støre sin intensjon om å «styrke dialogen om utenriks- og sikkerhetspolitikk i nordområdene og etablere felles møteplasser for å diskutere endringer i sikkerhetspolitikken».

Ønsker å styrke forsvaret av nord

Regjeringen sier de også ønsker å bidra til lavspente i Norges nabolag gjennom norsk tilstedeværelse og ved å være tydelig, forutsigbar og betryggende.

Enoksen legger til at det er viktig for den nye regjeringen å prioritere de væpnede styrkene i nord.

– Vi ønsker å styrke Heimevernet og styrke Forsvaret i det fjerne nord, sa han.

Related Videos

Leave a Comment