Home » Vestlige utsendinger sier at humanitær hjelp avhenger av jenters tilgang til utdanning

Vestlige utsendinger sier at humanitær hjelp avhenger av jenters tilgang til utdanning

by Russell Crowe

I en felles uttalelse understreket utsendingene og representantene for EU, USA og europeiske land at utenlandsk bistand vil avhenge av Afghanistans evne til å gi lik tilgang til utdanning for kvinner på alle nivåer. Ifølge utsendingene og representantene vil type og omfang av bistand fra utenlandske givere blant annet avgjøres av jenters rett og mulighet til å nyte godt av lik utdanning på alle nivåer. Nyheter fra Tolo rapportert. Den felles uttalelsen understreket også at fremskritt mot normaliserte forhold mellom Taliban og det internasjonale samfunnet i stor grad vil være bestemt av Kabuls handlinger og oppfyllelsen av dets forpliktelser og forpliktelser overfor det afghanske folket og det internasjonale samfunnet.

Spesialutsending og representanter for EU, Frankrike, Tyskland, Italia, Norge, Storbritannia og USA møttes i Brussel og avga en felles uttalelse. Deltakerne uttrykte også bekymring for menneskerettighetssituasjonen i Afghanistan, spesielt for minoriteter og etniske og religiøse organisasjoner. «Hvis Taliban mener alvor med styresett, bør de gjenåpne skoler for alle jenter og gutter. Samfunnsutviklingen avhenger av fremgangen til hvert individ,» sa Anisa Basheeri, en kvinnerettighetsaktivist, sitert av Tolo Nyheter.

Bistand skal ikke brukes som et «politisk verktøy», sier Taliban

Taliban sa i mellomtiden at bistand ikke skulle brukes som et «politisk verktøy» og oppfordret det internasjonale samfunnet til ikke å politisere humanitær bistand til Afghanistan. Taliban-administrasjonen har utstedt et påbud som forbyr kvinnelige elever i klasse seks og oppover fra å gå på skole. Jentene er også beordret til å bli hjemme til regimet tar en avgjørelse. I mellomtiden har Talibans utspill vakt utbredt fordømmelse over hele verden.

Lov og orden er fortsatt skjør i Afghanistan siden Talibans maktovertakelse

Det skal her nevnes at siden Taliban tok makten i august i fjor, har også den offentlige ordenssituasjonen i det krigsherjede landet vært prekær med en fallende økonomi og en uforutsigbar sikkerhetssituasjon for folket. Tidligere i år appellerte FN og dets partnere om 5 milliarder dollar for å prøve å gjenoppbygge fallende grunnleggende tjenester i Afghanistan. I følge en rapport fra UN News var det den største appellen for bistand til et enkelt land noen gang lansert av organisasjonen og dens partnere.

(Med ANI-innganger)

Bilde: AP/ANI

Følg alle nyhetene og overskriftene fra den russisk-ukrainske krigen Direkteoppdateringer fra krigen mellom Russland og Ukraina

Related Videos

Leave a Comment