Home » Velgerne bør velge en ny regjering

Velgerne bør velge en ny regjering

by Russell Crowe

NYHETSANALYSE: Trygve Slagsvold Vedum, ofte omtalt som den populistiske lederen for sitt kampanjefokuserte Senterparti, bekreftet endelig ambisjonene om å bli Norges nye statsminister denne helgen. Det kan fortsatt ta lang tid, men meningsmålinger bekrefter nå også at venstresiden av norsk politikk nyter mye mer oppslutning enn den nåværende Høyre-ledede regjeringen.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, som ledet sitt partis digitale årsmøte i helgen, har nå et øye med statsministerens arbeid. Det støttes av en overraskende økning i velgerstøtten til partiet som tradisjonelt har tiltrukket seg mest bønder og andre innbyggere på landsbygda. FOTO: Senterpartiet

Da de årlige landsmøtene i norske politiske partier nærmet seg slutten, tyder de siste målingene sterkt på at statsminister Erna Solbergs konservative koalisjon taper neste stortingsvalg i september. Hun forblir velgernes valg for statsminister, og scoret 35 % i en fersk studie fra analysefirmaet Poll of Polls. Hans Høyre henger imidlertid nå etter Arbeiderpartiet, hvis leder Jonas Gahr Store har vært dens viktigste rival i åtte år.

Solbergs største problem er mangelen på offentlig støtte til hans regjeringspartnere Kristelig Folkeparti og Venstre, hvorav ingen i dag har nok støtte (4 % eller mer av stemmene) til full representasjon i parlamentet. Selv sin egen tidligere regjeringspartner, Fremskrittspartiet, får bare 10,7 % i den siste målingen utført av et analysefirma. Norstat for avisen Aftenposten og statskringkasteren NRK. Alt dette betyr at dens nåværende trepartskoalisjon bare har 27,3% av stemmene, med de konservative som hevder det store flertallet på 21,2%.

I mellomtiden har den lille festen i Vedum sentrum, trakk til seg velgere fra de fleste partier i parlamentet, både høyre og venstre. Aldri før, melder avisen Dagsavisen, har Senterpartiet, pro-bønder og proteksjonist (Senterpartiet, Sp)Vedums fremtid så lysere ut, ettersom Vedum streber etter å beile til desillusjonerte nordmenn ved å love desentralisering og flere statlige tjenester og støtte nærmere der de bor, spesielt i avsidesliggende deler av landet. Senteret har lenge blitt latterliggjort som gammeldags, provinsielt og motstandsdyktig mot endringer, og ser nå ut til å appellere til flere nasjonale interesser.

Trygve Slagsvold Vedum (midten) stilte med sine visepresidenter Anne Beathe Kristiansen og Ola Borten Moe (t.v.), som alle ble gjenvalgt for to nye år. Mens Vedum var landbruksminister i den tidligere Ap-regjeringen, er Moe tidligere oljeminister som nå jobber i oljebransjen. Han har også vært involvert i ulike olje- og seksuell trakasseringsetterforskning de siste årene, men de tvang ham ikke til å slutte i partiledelsen. FOTO: Senterpartiet

Ettersom Vedum digitalt rundet flokken sin i slutten av forrige uke, kunne Center kreve 17 % av stemmene, ifølge Norstat undersøkelse. Dette sammenlignet med valgresultatet hans på 5,5 % i 2013, da sentrum-venstre tapte for Solbergs konservative koalisjon, og 10,3 % ved forrige valg i 2017. Da ble Solberg gjenvalgt og beholdt statsministerens. innlegg med 25 prosent av stemmene.

Nå er ikke sjansene hans så gode. Sentrum og Ap har alene drøyt 41 % av stemmene i den siste meningsmålingen, og trenden som begynte å dukke opp i fjor virker fast: Selv om Solberg og koalisjonen hans generelt har fått ros for å la Norge komme seg gjennom koronakrisen, mener velgerne nå. det er på tide å gjøre en endring.

Defekter i sentrum
Hovedspørsmålet er hvorfor så mange norske velgere hopper av både høyre og venstre til Vedums parti. Det er tradisjonelt mer opptatt av:

*** styrke distriktene til skade for bysentre,

*** tilbyr beskyttelse og mye økonomisk støtte til bønder som igjen driver de notorisk høye matvareprisene i Norge,

*** støtte den kontroversielle oljeindustrien i dag og

*** er sterkt imot EU-medlemskap. Senter har også lenge kritisert Norges handelsavtale med EU, som Ap, Tories, nasjonale arbeidsorganisasjoner og næringslivslobbyen støtter sterkt.

Partiet utviklet seg fra det gamle Bondepartiet. (bondefestival), som ble knyttet til fascismen på 1930-tallet, modererte deretter sine synspunkter og endret navn i 1959.

Nå ser dette ut til å trekke velgere på alle kanter som har vært misfornøyd med resultatene fra de større «regjeringspartiene» «de tvungne fylkes- og kommunesammenslåingene og Solbergs kampanje for sentralisering og konsolidering av alt fra gårder. til sykehus og politi. sentrum vant over mange velgere i de nordligste strøkene i Troms og Finnmark, som ble tvunget inn i en landssammenslåing, noe de aller fleste var imot.senter ønsker også mye veiutbedringer og samferdselsprosjekter generelt, mens klima- og miljøspørsmål er mindre viktige. Sentrumsvelgere har en tendens til å være mindre utdannede enn velgere fra Labour og Høyre, og er representert av mye eldre menn enn mer forskjellige aldersgrupper.

Vedum har imidlertid forsøkt å vinne flere velgere i for eksempel Oslo, hvor partiet fortsatt kun har oppslutning på rundt 3 % av velgerne. Senteret har kun 5,9 prosent av velgerne i Oslo, mot nesten 80 prosent i småbyer og utkantstrøk. Vedum satset derfor på nok en kontroversiell omorganisering og sammenslåing av sykehus som på sikt ville stenge Norges største, det viltvoksende Oslo universitetssykehus på Ullevål, og ombygge det til et bofellesskap. Vedum har også lykkes med å lokke Ap-veteranen Jan Bøhler til sentrum, og potensielt også vinne over sine velgere i østlige bydeler som ofte føler seg oversett av lokale og statlige politikere.

Mål forskjellene mellom mennesker
Vedum gjør også et poeng av å sette en såkalt «elite» i Norge opp mot «vanlige folk», omtrent som det høyreorienterte Fremskrittspartiet som en gang var det motsatte av Sentrum. Nå har Senter og Fremskritt blitt kalt «polariserende og nasjonalistiske», ettersom både rov på desillusjonerte velgere, Senter gjør det mye bedre og tiltrekker seg mange tidligere Fremskrittsvelgere. Arbeiderpartiet og konservative øker også, til og med krangler, nye appeller til såkalte «vanlige» velgere.

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre (helt til høyre), sentrumsleder Trygve Slagsvold Vedum og sosialistisk venstreleder Audun Lysbakken delte makten innenfor den siste sentrum-venstre-koalisjonen. Nå vil Vedum at Senteret skal styre alene med Ap, mens han utfordrer Støre til statsministerposten. FOTO: NRK / newsinenglish.no skjermdump

Aftenposten rapporterte i helgen at det nå er 95 % sjanse for at sentrum-venstre vil vinne flertall i parlamentet i september, med Vedum som offentlig uttalte at han håper sentrum og Ap kan danne en ny regjering på egen hånd. Han ønsker ikke å gjenreise den samme sentrum-venstre-koalisjonen som regjerte fra 2005 til 2013 og som også inkluderte Sosialistisk Venstreparti (SV), men SV (soljemotstander og mye mer høflige) gjør det bra. har nå 7,3 % av stemmene. Dette vil trolig være nødvendig for at sentrum-venstre skal ha flertall i parlamentet, og Ap-kandidat til statsminister Støre ønsker å inkludere SV. Vedum foretrekker å søke flertall med ulike partier fra sak til sak.

Til syvende og sist avhenger alt av velgerne når valgkampen starter for alvor denne sommeren. Solberg gir ikke opp ennå, men har vist tegn til regjeringstrøtthet, i likhet med noen av hans andre statsråder, etter åtte år i vervet. I alle fall ville hun være en mektig og til og med populær opposisjonsleder i parlamentet.

newsinenglish.no/Nina Berglund

Related Videos

Leave a Comment