Home » Våpensmeder som et fyrtårn av håp?: Våpenindustrien i et nytt lys

Våpensmeder som et fyrtårn av håp?: Våpenindustrien i et nytt lys

by Siv Jensen

Bærere av håp våpensmeder?
Forsvarsindustrien i et nytt lys

Av Cristina Lohner

Våpenindustrien har ennå ikke vært en av de populære grenene av økonomien. Dette kan endre seg med krigen i Ukraina. Tyske våpenprodusenter leter for tiden etter tusenvis av nye ansatte som kan tjene gode penger. Sektoren er imidlertid vanskelig å definere.

Trafikklyskoalisjonen ønsker å styrke kontrollen over våpeneksporten og høringer om loven pågår i disse dager. Samtidig leverer Tyskland våpen til en varm krigssone under krigen i Ukraina – et vendepunkt. Godkjennelsen fra den tyske befolkningen er stor. Den svært kontroversielle våpenindustrien kan derfor håpe på et imageendring.

Før krigen i Ukraina var det blitt stadig vanskeligere for tyske våpenselskaper å bruke finansiering og andre tjenester fra banker og forsikringsselskaper. Noen kontrakter har til og med blitt sagt opp, som rapportert av Hans-Christoph Atzpodien, generaldirektør for den tyske føderale industriforeningen for sikkerhet og forsvar (BDSV), ntv.de. For mens industrien ser på sikkerhet som grunnlaget for enhver form for sosial bærekraft – som tilgang til vann, mat eller utdanning – er den truet med å bli klassifisert som uholdbar av EU-kommisjonen.

«Til nå har vi ofte bare blitt lagt merke til i saker om våpeneksport godkjent av den føderale regjeringen, men ikke forstått av offentligheten,» sier Atzpodien. Tyskland er den femte største eksportøren av våpen, i fjor steg eksporten til rekordhøye 9,04 milliarder euro. Men siden Russlands angrep på Ukraina har «industrien blitt oppfattet annerledes», bemerker Atzpodien, «dvs. som garantisten for en forsvarsklar Bundeswehr».

I forkant av det planlagte spesialfondet på 100 milliarder euro til Bundeswehr, leter tyske våpenselskaper for tiden etter tusenvis av nye ansatte. Rheinmetall alene gir opptil 3000 ekstra ansatte for forventede bestillinger. Ifølge Atzpodien har kandidater alltid vært interessert i bransjen, men det ville sikkert vært vanskelig å fylle stillinger. «Mangelen på faglært arbeidskraft går ikke upåaktet hen selv i vår sektor». Du kan tjene mye mer der enn gjennomsnittet. Ifølge forbundet var gjennomsnittslønnen i våpenindustrien rundt 57.000 euro i 2014.

Lavt salg i global sammenligning

Antall arbeidsplasser i sektoren i Tyskland i 2015 var rundt 135 700 pluss ytterligere 273 400 i andre sektorer av økonomien som er avhengige av den. Ingen nyere data er tilgjengelig. Våpenindustrien er generelt svært vanskelig å kvantifisere. For hvor begynner det: hos stålfirmaet som leverer stålskrog til et kampskip, hos turskoprodusenten, som også produserer kampstøvler, eller hos våpenprodusenten? Regnes flyprodusenten Airbus, som hovedsakelig leverer til sivil luftfart, eller en programvareleverandør som også betjener de tyske væpnede styrkene som en våpengruppe?

Imidlertid vil antallet kjerneselskaper – de viktigste militære entreprenørene – trolig være i tusenvis. De største tyske våpenprodusentene er Rheinmetall, Thyssenkrupp, Krauss-Maffei og Hensoldt. De fire er de eneste tyske selskapene blant de 100 største våpenprodusentene i verden som Fredsforskningsinstituttet Sipri lister. I en global sammenligning er salget deres lavt, med amerikanske produsenter som leder listen med stor margin.

I følge BDSV betjener den tyske våpenindustrien alle militære områder som navigasjon og luftfart samt landsystemer. Foreningen viser til at selskaper i sikkerhets- og forsvarssektoren utruster statlige sikkerhetsorganisasjoner og de væpnede styrkene, spesielt i EU- og NATO-land. Store prosjekter som det felles FCAS-jagerflyet til Tyskland, Frankrike og Spania kunne imidlertid vanskelig styres nasjonalt. For å spare kostnader, men også for å kunne jobbe bedre sammen i oppdrag, utvikler ulike land sammen flere og flere krigsvåpen. Tyskland bestilte for eksempel nylig ubåter fra ThyssenKrupp sammen med Norge.

I fellesprosjekter er det imidlertid alltid vanskelig å forene de forskjellige filosofiene til de forskjellige hærene, forklarer Atzpodien og nevner et spesielt slående eksempel: Den tyske arbeidsforordningen må også implementeres inne i Puma-infanteriet, det vil si en kvinne som er gravid som ikke er i stand til å jobbe den tredje måneden.

Det er uklart hvor mye av de planlagte EUR 100 milliardene som vil havne hos tyske våpenprodusenter. Ifølge BDSV er Bundeswehrs ønskeliste, som er klassifisert som hemmelig, ikke en gang kjent. De nye jagerflyene forventes å komme fra USA, et missilforsvarssystem trolig fra Israel. Men Rheinmetall forventer også en sterk økning i salget i år: i stedet for de tidligere 10 %, forventes salget av militære gjenstander nå å vokse med 20 %.

Related Videos

Leave a Comment