Home » Våpenimporten til Europa er doblet på grunn av krigen i Ukraina

Våpenimporten til Europa er doblet på grunn av krigen i Ukraina

by Siv Jensen

Stockholm (AFP). Våpenimporten til Europa ble nesten doblet i 2022 på grunn av krigen i Ukraina. Våpenimporten har vokst 93 prosent fra år til år, ifølge årsrapporten fra det Stockholm-baserte fredsforskningsinstituttet Sipri, som ble offentliggjort mandag.

I følge dette ble Ukraina den tredje største våpenimportøren i verden i fjor. Økningen i militærutgiftene i andre europeiske land som Polen og Norge har også bidratt til økningen i våpenimporten. Ifølge Sipri ligger utgiftene til å øke ytterligere.

Bare Qatar og India importerte flere våpen enn Ukraina i 2022. For eksempel gikk 31 % av all europeisk våpenimport i fjor og 8 % av verdens våpenhandel til Ukraina. Ifølge Sipri-rapporten var importen, inkludert donasjoner fra Vesten, over 60 ganger høyere enn året før.

En våpenavtale på 100 milliarder dollar

Mest brukte våpenleveranser til Ukraina inkluderte 230 amerikanske artilleristykker, 280 pansrede kjøretøy fra Polen, 7000 panservernraketter fra Storbritannia og nyproduserte varer som ni luftvernsystemer.

Selv om det er vanskelig å beregne den totale verdien av våpen som handles på grunn av ofte ugjennomsiktige våpenkontrakter, anslår eksperter den årlige globale våpenhandelen til rundt 100 milliarder dollar (93,8 milliarder euro). Totale militærutgifter vil overstige 2 billioner dollar i 2021, ifølge Sipri. Fjorårets høye europeiske militærutgifter er en del av en trend som har pågått i årevis.

Europeiske land begynte å oppruste etter at Russland annekterte Krim i 2014. Ifølge Sipri har europeisk våpenimport økt med 47 % de siste fem årene sammenlignet med de foregående fem årene, mens det globale salget har falt med 5 %.

Kina produserer stadig flere våpen på egen hånd

Mesteparten av våpnene gikk til Midtøsten, som sto for 32 % av verdensimporten i fjor. Asia/Oceania ble nummer to med 30 %, foran Europa med 27 %. Ifølge Sipri-rapporten fortsetter Kina å bruke tungt på sine væpnede styrker, men produserer nå i økende grad sine egne våpen.

De største våpeneksportørene i 2022 var USA med 40 % av all våpeneksport, foran Russland med 16 %, Frankrike med 11 %, Kina med 5 % og Tyskland med 4 %. Disse fem landene er ansvarlige for tre fjerdedeler av all global våpeneksport.

Related Videos

Leave a Comment