Home » Uttalelse fra Sudans venner

Uttalelse fra Sudans venner

by Russell Crowe

27. oktober 2021 – Ottawa, Ontario – Global Affairs Canada

?? Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Kongeriket Nederland, Norge, Spania, Sverige, Storbritannia, USA, EU og FN, som medlemmer av gruppen av Sudans venner, fordømmer på det sterkeste den pågående militære maktovertakelsen i Sudan . Vi ber om umiddelbar løslatelse av tjenestemenn som har blitt ulovlig internert.

Sudans Venner ber om gjenoppretting av alle overgangsordninger og institusjoner som definert i det konstitusjonelle dokumentet. Ethvert forsøk fra militæret på å ensidig endre disse bestemmelsene og forstyrre det kritiske sivil-militære partnerskapet er uakseptabelt.

«Handlingene til sikkerhetsstyrkene undergraver Sudans hardt vunnede politiske, økonomiske og juridiske gevinster de siste to årene og setter sikkerheten, stabiliteten og reintegreringen av Sudan i det internasjonale samfunnet i fare.

Aspirasjonene til det sudanesiske folket for demokrati, menneskerettigheter, fred og velstand er klare og ble gjentatt igjen forrige uke gjennom protester over hele landet. De må respekteres. Fri og inkluderende dialog er den eneste veien videre.

Sudans Venner bekrefter på nytt sin forpliktelse til å støtte den politiske overgangen og realiseringen av ambisjonene til det sudanesiske folket.

Related Videos

Leave a Comment