Home » Union advarer NATO-medlemskap vil forverre offisermangel

Union advarer NATO-medlemskap vil forverre offisermangel

by Russell Crowe

– Det er allerede en spent situasjon med mangel på yrkesoffiserer, sier Lars Fresker, som er president i Befalsforbundet, til SVT.

– Samtidig som vi skal vokse inne i landet, blir det nok en belastning når hundre offiserer skal til Natostab og Natosenter, presiserer han.

Det nøyaktige antallet offiserer som skal gå inn i NATO-tjeneste er selvfølgelig uklart. Lars Fresker retter pekefingeren mot Norge, der om lag 250 offiserer er i tjeneste for NATO, og det vil være minst like mange, ifølge begrunnelsen. I forhold til antall offiserer i Sverige tilsvarer det i dag omtrent like mange avganger hvert år.

Mangel på nedrustning

Mangelen på offiserer i forsvaret har vært et kjent og tilbakevendende diskusjonstema de siste årene. Bakgrunnen er at flere tiår med nedrustning i 2014 har blitt erstattet av en større overhaling siden Russland invaderte og annekterte Krim fra Ukraina.

Medlemskap i NATO betyr derfor en ekstra utfordring for forsvaret og alle de som jobber der. Samtidig ser ikke holdningen til NATO ut til å bli forstyrret av en slik tilleggsutfordring dersom Sverige skulle bli med nå, ifølge Lars Fresker.

– Nå har vi ikke gjort noen medlemsundersøkelser, men bildet jeg får er at du er for NATO. Du er for samarbeid. Vi må hjelpe hverandre for å kunne forsvare landet, men jeg vet ikke helt hvordan det ser ut blant medlemmene. Offiserer er også per definisjon lojale, og hvis det stemmer at politikken bestemmer at vi skal være med i NATO, så er vi en del av NATO, sier Lars Fresker.

Related Videos

Leave a Comment