Home » Ungdom er i økende grad engasjert i politiske ungdomsforbund

Ungdom er i økende grad engasjert i politiske ungdomsforbund

by Russell Crowe

Den såkalte Nooshi Dadgostar-effekten ble også kjent for Young Left. I løpet av en vanlig uke har fagforeningen rundt 20 nye medlemmer. Uken før og etter mistillitsavstemningen doblet tallet seg, i henhold til deres tall.

– Jeg synes det er superbra og positivt at så mange unge engasjerer seg i politikken og vet at det også former livene deres. Det er ikke et voksenproblem med politikk. Det rammer alle, sier Ava Rudberg, forbundspresident i Ung Venstre.

Tap av lemmer har opphørt

Historisk sett er antallet medlemmer i politiske ungdomsforbund lavt, selv om tallene over tid er noe usikre. I flere tiår har medlemstallet sunket fra rundt 220 000 medlemmer på midten av 1970-tallet til i overkant av 30 000 medlemmer i dag. Men nå kan et trendbrudd observeres. Det mener statsviter Niklas Bolin, som leder et forskningsprosjekt om Swedish Association of Political Youth ved Mid Sweden University i Sundsvall.

– Ser man tilbake rundt 15 år, ser vi en liten økning i medlemstallet. Dette er et positivt signal gitt at ungdomsforbundene mistet mange medlemmer frem til 80-, 90- og 2000-tallet.Et skifte som i hvert fall er et positivt tegn, mener Niklas Bolin.

«Hadde mange venner i Muf»

Det moderate ungdomsforbundet MUF er det største av de svenske politiske fagforeningene med litt over 10 000 medlemmer. Elin Landys Herre er 17 og vokste opp i Stockholm. Hun ble med rett før pandemien startet.

– Jeg har alltid vært interessert i politikk siden vi snakket om det på skolen og så videre. Da hadde jeg mange venner og storesøsteren min som var engasjert i Forbundet Unge Moderater, sa hun.

Voksne blir

Niklas Bolins undersøkelser viser også at mange medlemmer ønsker å fortsette å engasjere seg i politiske partier etter ungdomstiden. Amanda Jemander begynte i Jeune Gauche for to og et halvt år siden.

– Man blir ikke med i Ung Venstre for å gjøre karriere eller bli politiker. Men jeg håper jeg fortsatt vil være med i politikken og engasjere meg på riktig måte, sa hun.

Related Videos

Leave a Comment