Home » Trygg luftrom: Droneflyvninger vil i fremtiden overvåkes digitalt

Trygg luftrom: Droneflyvninger vil i fremtiden overvåkes digitalt

by Edvard Munch

Ønsker du å fly en drone i kategorien «åpen» med en vekt på 250 gram eller mer i Østerrike, trenger du et droneførerkort. For dette må et kurs og en prøve gjennomføres på nett. Til dags dato er det utstedt rundt 45.000 dronelisenser. Ubemannede luftfartøyer (uLFZ) skal også registreres, ifølge Austro Control har dette vært så langt 30.000 ganger.

Til videoen om de planlagte nyhetene

Unmanned Aircraft System Traffic Management (UTM) er designet for å gjøre arbeidet enklere for Austro Controls dronepiloter og flygeledere. Droneflyvninger blir mer og mer kompliserte, sa Hackl på en felles pressekonferanse med Frequentis i Wien. Det er allerede hundrevis av droneflyvninger i kontrollert luftrom – det vil si rundt flyplasser – på de «harde dagene» som må frigjøres.

Det nye systemet er ikke et radarsystem, men er basert på frivillig informasjon fra piloter, ble det påpekt. Det finnes ingen tall på hvor mange som flyr droner uten registrering eller lisens. Brudd er underlagt straffer på opptil 22 000 euro. Registrering er pilotens ansvar, sa Hackl. Det er ti til 20 droneobservasjoner på flyplasser hvert år.

Droner regulert ved lov siden 2014

I 2014 fikk Østerrike den første droneloven, europeiske droneforskrifter fra slutten av 2020. Den forrige forskriften er gjennomførbar for «individuelle flyvninger», slik tilfellet var i 2014, «med det økende antallet flyvninger trenger vi nye systemer og prosedyrer,» sa Philipp Piber fra Austro Control. Frem til implementeringen av det nye systemet vil flygninger fortsatt bli kansellert per telefon. «Dronepiloten ringer Austro Control og sender dataene videre,» forklarte Piber. Disse registreres og overføres til den flygeleder som er ansvarlig for det respektive luftrommet. «Godkjenning gis da over telefon.» Med appen planlagt er det derfor «trygt og enkelt å administrere en flytur», noe som betyr at «den gode og trygge sameksistensen av bemannede og ubemannede fly er mulig», sa Piber. «Med det nye systemet bytter vi ut telefonen, notatblokken og kulepennen med et nettbrett,» sa konsernsjefen.

Norge gjør det

Et dronestyringssystem fra Frequentis, som spesialiserer seg på informasjons- og kommunikasjonsløsninger for sikkerhetskritiske applikasjonsfelt, er allerede i bruk i Norge, sa administrerende direktør Norbert Haslacher. Spådommer går så langt at droner vil være hovedbrukerne av regulert luftrom om fem til ti år og kan til og med overgå helikoptre, sa Haslacher. «Det er desto viktigere at automatisering kan finne sted.» Samarbeidet med Austro Control er et resultat av en offentlig anskaffelsesprosedyre der flere ledende teknologibedrifter har deltatt siden høsten i fjor, het det onsdag.

Blålysorganisasjoner er også involvert

Blålysorganisasjoner kan også integreres i det nye UTM-dronetrafikkstyringssystemet. Ved å trykke på en knapp er det da mulig å kommunisere med en eller alle piloter i et luftrom, for eksempel når helikoptre til blålysorganisasjoner skal ta av. Så «alle dronepiloter kan bli bedt om å lande umiddelbart», forklarte administrerende direktør i Austro Control Piber. Flygeledere må utdannes til dette og Austro Control ønsker å starte et opplæringsprogram til høsten. En testfase forventes å starte tidlig i 2023.

Med Frequentis sin skybaserte UTM-løsning vil fremtidig kommunikasjon mellom dronepiloter og Austro Control være basert på digitalisering og automatisering. I første fase av fellesprosjektet står digital overføring av droneflyplaner og frigjøring av droneflyvninger i luftrom kontrollert av flykontroll på dagsorden. Følgelig, i samsvar med EU-regelverket som nå implementeres, vil identifisering av droner og varsling om lukket luftrom aktiveres i systemet.

€ 5,3 millioner vil bli investert i det nye systemet i løpet av de neste fem årene, sa Austro Control-sjef Valerie Hackl onsdag.

mer om emnet


mer om emnet


Related Videos

Leave a Comment