Home » Tre nye styrelseledamöter foreslår til Nordeas styrelse

Tre nye styrelseledamöter foreslår til Nordeas styrelse

by Edvard Munch

Nyheter

Publicerad: 2022-02-10 09:05

Aktieägarnas nomineringsråd foreslår ytterligere tre nye styremøter i tillegg til det tidligere annonserte forslag om Stephen Hester som nye styreledamot og leder. De nya namnen er Lene Skole, Arja Talma og Kjersti Wiklund.

Aktieägarnas nomineringsråd i Nordea Bank tillkännager idag sitt forslag till Nordeas ordinære bolagsstämma den 24. mars 2022. Nomineringsrådet foreslår tre nye styreledamöter fra de nordiske landene: Lene Skole, Stephen Tillers omnid tilsomed tils omnid Wikaget Stephester tilsumid i wikaget tilsedd til wiget Stevens tilsomd wikaget tilsumid tilsumid Wikaget og formann.

Forslaget inkluderer omval av Torbjörn Magnusson, Petra van Hoeken, Robin Lawther, John Maltby, Birger Steen og Jonas Synnergren som styrelseledamöter.

Kari Jordan, Claudia Dill, Nigel Hinshelwood eller Sarah Russell står inte till förfogande för omval.

Jämn könsfördelning

Styrelsen forventer å bruke Stephen Hester til viseordfører fra 24. mars 2022 til 30. september 2022 og Torbjörn Magnusson som viseordfører fra 1. oktober 2022 til den ordinære bolagsstämman 2023.

– Nomineringsrådet har arbeidet intensivt med styrerekryteringen i samsvar med arbeidsordningen, med fokus på mange og en jevn fordeling, og foreslår og passende og kompetente styrer med sterke band til de nordis. Jeg er stolt over å kunne presentere våre forslag. De föreslagna nya ledamöterna kommer, utöver en bred erfaring fra de nordiske marknaderna, også som tillföra en omfattende erfaring fra bank- og försäkringsbranschen samt ytterligere stärka styrelsens kunnskap innen finnologi. Jag vill även ta tillfället i akt att, å nomineringsrådets och Nordeas vägnar, uttrycka vår tacksamhet till Kari Jordan, Claudia Dill, Nigel Hinshelwood og Sarah Russell for deras hängivenhet och ansträngningar under sin tid som styränderfängerändernänder, sängerängerängerängeränder Nängeränder, sängerängerängeränger Wörthersänder Nängeränder Wörthersänder Nängeränder Näger

Nomineringsrådet foreslår også at höja ersättningen til de ulike styrerollerna.

Nya styrelseledamöter

Lene Skole har sedan 2014 vært vd for Lundbeckfonden, som er en av Danmarks største kommersielle stiftelser. Hon har en omfattende erfaring fra forsikringsbransjen, som er avhengig av styreoppdrag i Tryg A/S og Tryg Forsikring de siste 12 årene. Han har også avlet erfaring fra styrearbeid innen flere andre branscher, helse- og omsorgstjenester. Lene Skole er dansk medborgare.

Arja Talma har omfattende erfaring som ledermot i styrelser og revisjonskomiteer for børsnoterade og regelverk, til eksempler Metso Outotec, Verkkokauppa.com, Glaston og Aktia Bank Abp. Av hennes nåværende styreoppdrag skulle oppdraget som styreledamot og leder for revisjonskomiteen i Aktia Bank Abp ersatt av oppdraget som styreledamot i Nordea Bank Abp. Arja Talma er finsk medborgare.

Kjersti Wiklund har mer enn 20 års erfaring som styrelseledamot i flere teknikker. For tilstedeværende har han styringsoppdrag, inkludert som medlem i revisjons- og risikokomiteer, og teknikker for bedrifter som Babcock International Group PLC, Trainline PLC og Spectris PLC. Kjersti Wiklund er norsk medborgare.

Stephen Hester er en velkjent og mye erfaren internasjonal bedriftsleder. Han har, fra et antall ledende befattningar i finanssektoren både internasjonalt og i Norden, og sällsynt djupgående og bred erfaring av slikt som er relevant for Nordea.

Stephen Hester har jobbet 17 år som verkställende direktör for tre FTSE100-företag, deribland Royal Bank of Scotland (2008–2013) og RSA Insurance (2014–2021), ägare til Trygg Hansa i Sverige og Codan i Danmark og Norge. Innan dess arbeidde han 22 år i finanssektoren, på Credit Suisse og Abbey National.

Han har hatt ledarroller innenfor både privatkunde-, bedrifts- og investeringsbankvirksomhet på globalt nivå som innenfor forsikring og kapital- / formögenhetsforvaltning. Stephen Hester er britisk medborgare og etter at han avsluttet sin karriär som bedriftsleder tidligere under 2021 er han nå inriktert på internasjonalt styrearbeid, bland annet som leder i det europeiske flygbolaget easyJet plc.Related Videos

Leave a Comment