Home » Tiltrekker 100 millioner influencers – selger halvparten av hitbilen til Norge

Tiltrekker 100 millioner influencers – selger halvparten av hitbilen til Norge

by Siv Jensen

En person er nok til å skape endring, sies det ofte. Det samme gjelder vanligvis innenfor organisasjoner. De som er best på å drive digital endring og øke dataforståelsen internt oppfordrer folk i selskapet til å omfavne det. Med den strategien, kombinert med den riktige dataanalyseplattformen, var Deutsche Bank i stand til å se bemerkelsesverdige resultater.

Den moderne lederen burde bruke mange hatter i dag. De skal skape verdier, lede bærekraftstiltak og være digitale aktivister. Men den viktigste innsikten for ledere som ønsker å være i forkant av digital transformasjon og arbeide etter data er klar: I dagens raskt skiftende landskap må du raskt kunne ta informerte og mer effektive beslutninger.

– Data hjelper oss å få kontroll over organisasjonen vår og kontrollere den mer smidig. Når vi snakker om datatransformasjon er ikke bare tilgjengelighet viktig, men også hvordan vi konverterer det til informasjon som bidrar til beslutningstaking, sier Arif Panjwani, leder for kundeanalyse og corporate treasury-informasjon i Deutsche Bank.

– De fleste forstår at data er en viktig ressurs, men det er fortsatt sant at for få vet hvordan de skal få den reelle verdien fra data, legger Fredrik Holmgren, Tableaus salgsdirektør i Norden til.

Det gjennomsyrer hele organisasjonen

Deutsche Bank har en sterk datakultur og har erkjent at ansatte trenger hjelp til å forstå og bruke data i sitt daglige arbeid. Denne holdningen gjennomsyrer nå alle aspekter av beslutningstaking i hele organisasjonen, noe som har gitt imponerende resultater både internt og for bankens kunder.

– Kundene forventer mer av oss og ønsker at vi skal kunne forutse deres behov og proaktivt bygge nye digitale løsninger, sier Arif Panjwani.

Bankens interne prediktive analyseplattform har ikke bare hjulpet bankfunksjonærer og salgsavdelingen til å gjøre nettopp det, men den har også gitt dem muligheten til å bruke informasjonen til å forstå hva som skjer på kontonivå og bidra til å sette sammen løsninger som kan gjøre det enklere for kunden.

Tre hovedutfordringer

Mens bare én person er nok til å drive endring i en organisasjon, må hundrevis, noen ganger tusenvis, av mennesker endre måten de jobber på for at den generelle endringen skal tre i kraft.

Så hva må ledere i finansnæringen gjøre for å oppnå dette? Deutsche Bank møtte tre hovedutfordringer tidlig i sin transformasjon: å samle inn og vaske data, implementere programvare for å visualisere data og skape en sammenhengende, datasentrisk kultur. Du må også inkludere brukeren i denne reisen.

– Det er ofte en utfordring i dette. Mange starter med et lavt nivå av dataforståelse, og det er viktig å oppmuntre brukerne til å utdanne seg og gi dem gode informasjonskilder slik at de kan bli selvhjulpne. Å forstå datamaskinen betyr at du selv skal kunne tenke kritisk om det du ser, sier Fredrik Holmgren.

«Invester i riktig plattform»

For Deutsche Bank har overgangen til en mer datadrevet kultur blitt mye enklere takket være dataanalyseprogramvaren de bruker.

«Å investere i riktig plattform er veldig viktig når du ønsker å gjøre analyser tilgjengelig når som helst, hvor som helst», avslutter Arif Panjwani.

les mer her

Related Videos

Leave a Comment