Home » THL: De sykeste og svakeste bør ikke vaksinere seg dersom det utgjør en helserisiko | nasjonal

THL: De sykeste og svakeste bør ikke vaksinere seg dersom det utgjør en helserisiko | nasjonal

by Russell Crowe

Bør koronavaksine gis til de som er så gamle, svake og syke at selv milde bivirkninger kan være farlige? Nei, sier de til Institutt for helse og velferd – vaksinen skal ikke utgjøre noen risiko for de som får den.

I Norge stiller myndigheter nå spørsmål ved om omsorgen bør vaksinere virkelig gamle og syke mennesker som vaksinen kan utgjøre en stor risiko for, skriver NRK.

Norske leger har knyttet 13 dødsfall til koronavaksinen. Men dette gjelder spesielt i tilfeller der svært gamle og syke mennesker har fått vaksinen og har hatt helt normale milde bivirkninger, som feber.

Alle de som døde er over 80, noen over 90.

Derfor vurderer Legemiddelverket nå å vaksinere de som er så syke at selv milde bivirkninger kan være farlige.

I Finland blir hver enkelt sak allerede undersøkt separat, ifølge Mia Kontio, en ledende ekspert ved Institutt for helse og velferd.

– Legen tar alltid opp det med personen selv og hans pårørende dersom personen selv er for syk til å bære saken sin. Det tas hensyn til personens og de nærmestes ønsker, sier Kontio.

Hun sier hun ikke kjenner til noe tilfelle i Finland hvor bivirkninger fra vaksinen har resultert i dødsfall.

Hvem er lurt å vaksinere?

Når det gjelder personer som allerede er svært nær døden, er det likevel viktig å stille spørsmålet om det er lurt å vaksinere.

Dette er fordi selv milde bivirkninger som feber kan være farlige for svært gamle og svake mennesker.

– Dersom vaksinen er farlig for personen, er det selvsagt ikke nødvendig å vaksinere, presiserer Kontio.

Koronavaksine utgjør ingen risiko, sier THL og Folkehelseetaten

I Norge vil man nå følge samme vei som i Finland, og legene må ta stilling til hvert enkelt tilfelle for seg. Dette gjøres for å unngå dødsfall forbundet med bivirkninger.

– Legene må være mer forsiktige med hvem som må vaksineres. De som er veldig skjøre og helt på slutten av livet kan ikke vaksineres etter nøye vurdering, sier Steinar Madsen, direktør i Legemiddelverket i NRK.

Han understreker videre at disse tilfellene er svært få og at flere tusen eldre og syke er vaksinert i Norge med gode konsekvenser.

Han er ikke bekymret, men sier at vaksinen generelt er svært lavrisiko. THLs Mia Kontio er enig med Madsen.

– Dette gjelder kun en veldig liten gruppe. Vaksinen er trygg for de fleste, sier hun.

Related Videos

Leave a Comment