Home » Svenske fiskebåter blir stoppet av Norge: det kan skape mangel på reker

Svenske fiskebåter blir stoppet av Norge: det kan skape mangel på reker

by Russell Crowe

Tradisjonelt har fisket mellom Sverige og Norge ingen klare grenser.

– Vi fisket i hverandres vann og bygget et system der vi fisker etter et visst mønster og det har alltid fungert, sier Peter Ronelöv Olsson, president i Svensk Fiskeriproducentorganisation (SFPO).

Volumene halvert

Men etter Brexit ble nye forhandlinger om europeiske fiskevann tvunget til å ta form og new age-konflikter dukket opp. Norge ønsker blant annet å redusere EU-kvotene for torskefiske utenfor Svalbard, noe EU-landene er imot.

Nå er forhandlingene mellom de tre partene brutt. Og uten en gyldig avtale på plass vil ikke EU-land kunne fiske i norske farvann og omvendt. Dette får konsekvenser for svenske rekefiskere som vanligvis fisker i deler av Nordsjøen som hører til Norge på denne tiden av året.

– De store volumene kommer derfra, sier Peter Ronelöv Olsson.

Konflikten kan bli tydelig for svenske forbrukere. Den svenske fiskernes produsentorganisasjon mener tilgangen på ferske reker kan halveres inntil en avtale er inngått, noe som også kan føre til høyere priser.

– Blir det ingen løsning, vil det høres i skrankene, sier Peter Ronelöv Olsson.

Det påvirker fremtidige handlinger

Situasjonen risikerer også å påvirke fremtidige rekebestander negativt.

Når svenske og danske fiskere stenges fra Nordsjøen, vil presset øke i Skagerak, hvor reker for tiden streifer. Overfiske kan påvirke fremtidige bestander.

– Ikke bra for lager. Man må prøve å balansere fiskepresset, sier Peter Ronelöv Olsson.

Related Videos

Leave a Comment