Home » Svensk sameby vant år i reinbeitestrid mot norsk stat

Svensk sameby vant år i reinbeitestrid mot norsk stat

by Russell Crowe

Norsk Høyesterett, Høyesterett, anerkjenner samebyen Saarivuomas rett til å drive reindrift i det omstridte området i Norge. Norsk reinbeitelovgivning kan derfor ikke stoppe dem. Den norske stat kan ifølge vedtaket ikke kreve erstatning fra samebyen.

Dommen klargjorde også at den norske stat og samebyen Saarivuoma må bære sine egne saksomkostninger.

– Dommen viser at vi har sterke rettigheter. Vi har vunnet to ganger mot den norske stat i Høyesterett. Vi har selvfølgelig rettigheter også på norsk side, sier Per-Anders Nutti, president i Saarivuoma sameby, til Saméradion & SVT Sapmi.

Saksøkte den norske staten i 2018

Samebyen Saarivuoma saksøkte den norske staten i 2018 og krevde eneretten til å beite rein på norsk side på land der man i dag ifølge norske myndigheter kun har lov til å beite sommer. Subsidiært søkte samebyen om enerett til sommerarbeid i det aktuelle området nord og nordvest for Álddesjávri / Altevann i Troms fylke.

Grunnlaget for konflikten er fraværet av en reindriftsavtale mellom Sverige og Norge. Disse forhandlingene har stagnert i flere år fordi det ikke er oppnådd enighet. Dette førte til at Sverige levde etter reglene i 1751 Lappish Codicil-grenseavtalene og Norge vedtok på sin side en lov basert på den utløpte reindriftskonvensjonen fra 1971.

Tapt i tingretten

Samebyen tapte både i tingretten og i lagmannsretten, og anket deretter til Høyesterett. Rettsmøtene fant sted den første uken i mai, men på grunn av koronapandemien kunne ikke representanter for samebyen være fysisk til stede i Oslo, høringene ble fulgt via en lenke.

Related Videos

Leave a Comment