Home » Svensk familielov skifter eierskap

Svensk familielov skifter eierskap

by Russell Crowe

Svensk familierett, et firma som spesialiserer seg på familierett, var tidligere en del av et konsern. Byrået er i en periode kjøpt fra konsernet av de ansatte og driver fortsatt. Det nye eierskapet innebærer at firmaet eies og drives av firmaets advokater i en konstellasjon med firmaets driftssjef. Byrået er inne i sitt andre år med virksomhet og oppnår også i år en solid prestasjon i et meget hardt konkurranseutsatt marked.

Advokatfirmaet har lenge spesialisert seg på fredningssøksmål for å kunne tilby sine klienter spisskompetanse på dette området. Firmaets advokater har lang erfaring og er spesialister på sitt felt. Ettersom rettskjennelser og forsikringsselskapenes rettsvern stiller høye krav til kvalifiserte advokatfullmektiger, kan klientene alltid være trygge på at representanten har lang og anerkjent erfaring som svarer til forventningene.

Svensk familierett har valgt å fokusere på varetektssaker, da saksbehandlerne er utdannet i ulike advokatfirmaer med solid bakgrunn. Ettersom COO har erfaring i spesielle stillinger innen sosiale tjenester, kan etaten tilby den ultimate kombinasjonen av kompetanse for å sikre rettighetene og mulighetene til den enkelte i varetektstvisten. Målet med etaten er å gi best mulig kvalitet i alle varetektssaker og gi klientene tilstrekkelige råd for at klienten skal oppnå det resultatet han ønsker.

Svensk Familierett ser frem til årene som kommer og investerer bevisst i å levere erfaringsbasert kunnskap, kvalitet og profesjonalitet til sine kunder, men nå helt i egen regi.

Svensk familierett

Ektemann Humaloja Olsson
Operasjonell leder

Følgende vedlegg er tilgjengelige for nedlasting:
Pressemelding (PDF)

Sjekk ut hele pressemeldingen og andre nyheter fra dette selskapet på Cision Nyheter.
Vil du også bli sett med nyhetene dine på Di.se?
Les mer om publikasjonen på Di.se


Related Videos

Leave a Comment