Home » Svalbard får fritak fra nye sanksjoner mot Russland

Svalbard får fritak fra nye sanksjoner mot Russland

by Siv Jensen

Fiskerisamarbeid henger i en tynn tråd?

Et relevant spørsmål, som også lå til grunn for Støres nevnte tale til parlamentet, var om sanksjoner mot russiske fiskefartøy og særlig fiskefartøyer vil kunne rokke ved grunnlaget for et avgjørende norsk-russisk samarbeid i fiskerisektoren.

Siden 1970-tallet har Norge og Russland jobbet sammen for å forvalte de felles fiskebestandene i Barentshavet, regnet som den største torskebestanden i verden.

I dag vet vi som tidligere nevnt at fiskefartøy er unntatt fra havneforbudet, mens det fortsatt gjelder russisk-flaggede fartøy som veier over 500 bruttotonn som kommersielt seiler på internasjonale skipsruter, yachter og enkelte fritidsfartøyer og fritidsfartøyer. glede. Fra 7. mai vil de ikke kunne legge til kai i norske havner.

Nordøst-arktisk torsk (såkalt skrei) er den største torskebestanden i verden. (Foto: Per Harald Olsen, NTNU)

Henriksen kom med følgende kommentar til regjeringens omfattende behandlingsprosess om innføringen av havneforbudet:

«Norge trengte ikke å vente på EUs siste sanksjonspakke for å ta sin beslutning om havneforbudet, men norske myndigheter er tydeligvis forsiktige med å gjøre alt som kan påvirke forvaltningen negativt. Norsk-russisk fiskeledd».

Universitetet i Tromsøs sjørettsekspert er som mange andre bekymret for fremtiden for dette samarbeidet.

– Vi vet ikke hvordan samarbeidet i fiskerisektoren vil gå, også i lys av Russlands forbud fra Det internasjonale havforskningsrådet. Denne internasjonale organisasjonen spiller en viktig rolle i å gi råd om torskebestandskvoter i Norge og Russland. På hvilket vitenskapelig grunnlag skal de basere sin avgjørelse nå?» spør han.

– En dramatisk beslutning i fiskeripolitikken, sa FNI-professor Geir Hønneland til High North News da eksklusjonen ble kunngjort i slutten av mars.

Potensielt færre utfordringer

Når det gjelder den norske oppfølgingen av EUs sanksjonslinje og samarbeidet i fiskerisektoren, understreket Henriksen at det kanskje ikke er så mange vanskelige saker som man i utgangspunktet skulle tro.

«Jeg forstår at EU i sin siste sanksjonspakke åpner muligheten for å fortsette å lande hvitfisk som et unntak fra det russiske importforbudet for sjømat,» sa professoren og fortsatte:

– Dette kan bidra til å løse noen av dilemmaene norske myndigheter står overfor, da det lar russiske fartøy fortsette å losse fangsten sin i norske havner uten at Norge fremstår som en frihavn.

Dette mulighetsvinduet har nå blitt bevart av den norske regjeringen gjennom vedtakelsen av den siste sanksjonspakken.

Det liberale opposisjonspartiet, som tidligere kritiserte regjeringen for å bruke for lang tid på å innføre havneforbudet, argumenterer nå med at det vedtatte forbudet gir for store smutthull og at det også bør gjelde russiske fiskefartøy, sier den norske kringkasteren. NRK forhold.

Related Videos

Leave a Comment