Home » Store internasjonale selskaper investerer 170 millioner kroner i det norske selskapet Hydrogen Mem-Tech

Store internasjonale selskaper investerer 170 millioner kroner i det norske selskapet Hydrogen Mem-Tech

by Edvard Munch

TRONDHEIM, Norge –AP Ventures, Yara Growth Ventures, Shell Ventures, Saudi Aramco Energy Ventures og SINTEF Venture har satt sin tillit og investeringer i Hydrogen Mem-Tech (HMT). HMTs palladiummembranteknologi skiller hydrogen fra bio- og naturgass.

«Vi er stolte og utrolig beæret over å ha mottatt en av de største aksjeinvesteringene i et norsk tidligfase teknologiselskap de siste årene,» sa Thomas Reinertsen, administrerende direktør i Hydrogen Mem-Tech.

Selskapet har utviklet en teknologi som produserer rent hydrogen fra biogass og naturgass ved å fange og resirkulere eller binde CO2 og andre restgasser. HMTs palladiummembranteknologi er basert på over 20 års SINTEF-forskning og har blitt omfattende testet og utprøvd i løpet av flere år.

«Vi er veldig fornøyde med å ha vært i stand til å tiltrekke oss investorer med en sterk blanding av industriell og finansiell kompetanse. Jeg er sikker på at våre nye investorer vil bidra til å bringe teknologien vår til verden, sier Thor Egil Five, administrerende direktør i Hydrogen Mem-Tech.

«Vi er glade for å ha ledet investeringsrunden for Hydrogen Mem-Tech med en sterk gruppe medinvestorer. Som en etablert investor i hydrogenverdikjeden kjenner vi det spennende potensialet til denne teknologien for å frigjøre karboniseringsmuligheter i industri og mobilitet, sier Andrew Hinkly, Managing Partner i AP Ventures.

Blant de nye investorene er «Yara Growth Ventures», Yaras investeringsselskap for oppstartsbedrifter.

– Vi tror denne lovende teknologien utviklet i Norge vil bidra til å lansere en ny norsk industri og øke bruken av hydrogen og ammoniakk. Dette er en av flere investeringer vi har tenkt å gjøre i Norge, sier Stian Nygaard, investeringsdirektør i Yara Growth Ventures.

«Som selskap har vi ambisjonen om å få fart på hydrogenøkonomien. HMTs teknologi muliggjør bruk av hydrogen og ammoniakk, og driver frem de fremskritt samfunnet trenger for en fremtid med ren energi. Vi ser frem til å støtte selskapet i de neste trinnene og utforske de mange potensielle bruksområdene i forskjellige bransjer, sier Bilal Ahmad, Venture Principal i Shell Ventures.

«For Saudi Aramco Energy Ventures er denne investeringen i HMT av stor strategisk betydning. Hydrogen- og karbonfangstteknologier er av største betydning for Aramco, og vi ser frem til å samarbeide med HMT for å utnytte deres unike gassseparasjonsmembraner og realisere fordelene de bringer, sier Richard Riggs, direktør for investeringene til Saudi Aramco Energy Ventures.

«Vi er veldig glade for å jobbe med denne høyt respekterte og profesjonelle risikokapitalgruppen for å bringe HMT ett skritt nærmere kommersiell suksess. Teknologien bak teknologien er lisensiert fra SINTEF og vår investering i HMT støtter opp om vår grunnsak til teknologi for et bedre samfunn, der vi investerer i selskaper med SINTEF-teknologi, sier investeringsdirektør Asle Jostein Hovda i SINTEF Venture.

Finn ut mer om: https://idigeno-mem-tech.com/

Kildespråket som originalteksten er publisert på er den offisielle og autoriserte versjonen. Oversettelser vil bli inkludert for bedre forståelse. Bare den opprinnelig publiserte språkversjonen er juridisk gyldig. Sammenlign derfor oversettelsene med den originale språkversjonen av publikasjonen.

Kilde: Business Wire

Related Videos

Leave a Comment