Home » Stor sikkerhetsinnsats for Malmö Forum – DN.SE

Stor sikkerhetsinnsats for Malmö Forum – DN.SE

by Russell Crowe

Rundt Malmö-messen, der Malmö International Forum for Holocaust Remembrance and Antisemitism vil bli holdt onsdag, ble uniformerte politifolk stasjonert på fredag. Innvendig pågår det arbeid med å lete i lokalene for å sikre dem før møtet. Ingen utlending vil bli tatt opp. De svenske væpnede styrkene hjelper til med arbeidet, og en kamuflasjehundfører med en schæfer kan sees på jobben rundt en av messene. Sikkerheten er massiv: Onsdag vil de som bor nærmest messen ha sine balkonger blokkert i timene når delegasjoner blir kjørt til og fra møtet.

Hindringer under Malmö Forum

Barrierer fra lørdag 9. oktober til torsdag 14. oktober. Den største forstyrrelsen vil finne sted under selve forumet onsdag 13. oktober.

Grafikk: Johan Andersson Kilde: Politiet

Mattias Sigfridsson, kommandosjef i Sør -politiregionen, sa at politiet forventer at det vil komme protester onsdag.

– Dels fordi du samler så mange verdensledere på ett sted, men også fordi det er sterke følelser for selve temaet, så det regner vi med. Men de kan også være helt andre spørsmål, som miljøspørsmål.

Rundt 50 stats- og regjeringssjefer og rundt 30 organisasjoner ble invitert til Malmö International Forum for å minnes Holocaust og bekjempe antisemittisme. Men noen dager fra slutten er den endelige deltakerlisten ennå ikke ferdigstilt.

– Selv om vi er veldig nær en implementering, er det fortsatt ikke klart nøyaktig hvem og hvor mange som vil delta, men vi forventer at nesten alle inviteres til å delta på et eller annet nivå. Om lag tjue stats- og regjeringssjefer vil være til stede, spesifiserer Mattias Sigfridsson.

Mattias Sigfridsson, kommandosjef i Sørregion politiregion, foran Malmö -messen, hvor de væpnede styrkene skal bistå politiet i arbeidet med å sikre lokalene foran den store internasjonale konferansen.

Mattias Sigfridsson, kommandosjef i Sørregion politiregion, foran Malmö -messen, hvor de væpnede styrkene skal bistå politiet i arbeidet med å sikre lokalene foran den store internasjonale konferansen.

Foto: Anders Hansson

Fredagen startet også arbeidet med å sikre hotellet der de fleste deltakerne skal overnatte: Malmö bor i sentrum av Malmö.

Sikkerhetspolitiet er ansvarlig for beskyttelse av personer med livvakter nærmest deltakerne og politiet for sperringer og sikkerhet rundt området.

– Vi skal sørge for at Malmö -messen der konferansen holdes er trygg, men også innkvartering av delegasjoner og deres transport mellom stedene og ved deres ankomst, gjerne til flyplassene våre i regionen, sier Mattias Sigfridsson.

Den store aksjonen finner sted en drøy uke etter ulykken der Lars Vilks og to sikkerhetsvakter fra Sør -politiregionen døde.

– Det rørte oss i den grad at det er fryktelig tragisk og vi gjør våre kolleger veldig trist. Samtidig er vi fast bestemt på å utføre denne operasjonen på en profesjonell måte slik at den ikke påvirker implementeringen. Men jeg tror alt det svenske politiet fortsatt er i sorg.

Foruten regjeringskontorene, som organiserer forumet, og sikkerhetspolitiet, er de danske væpnede styrker og politi involvert i aksjonen. Mange delegasjoner vil lande på Kastrup lufthavn.

De væpnede styrkene vil for eksempel hjelpe politiet med å få et bilde av luftrommet over Malmö og flyrestriksjoner vil bli utstedt over byen.

nordiske land vil hjelpe med livvakter og kjøretøy.

– Vi jobber også tett med de nordiske sikkerhetstjenestene, og vi vil ha danske og norske livvakter på stedet i Danmark, samt kjøretøyer fra Norge og Danmark under implementeringen, sa Susanna Trehörning, leder for nestleder i sikkerhetspolitiet.

«Vi gjør fortsatt en trusselbildevurdering, og hvis det er et trusselbilde akkurat nå, kan det være annerledes i morgen eller i overmorgen, så vi kommer ikke inn der. -I det,» sier Susanna Trehörning.

Foto: Anders Hansson

Hun sier at det er den totale beskyttelsesverdien som er grunnlaget for den utvidede sikkerhetsinnsatsen, det vil si at det vil være et stort antall statsoverhoder og andre høytstående embetsmenn samlet på ett sted om gangen.

Det er ikke mottatt noen forespørsel om demonstrasjonstillatelse, men politiet sier at de er klare for demonstrasjoner som kanskje ikke finner sted på forhånd.

Susanna Trehörning vil ikke lure på om det er en trussel mot konferansen.

– Vi gjør alltid en trusselbildevurdering og hvis det er et trusselbilde akkurat nå så kan det være annerledes i morgen eller i overmorgen så vi skal ikke gå inn på det, sier hun.

Allerede fredag byggingen begynner å blokkere et område rundt Malmö -messen i Hyllie. Malmö live blir blokkert onsdag og torsdag i neste uke.

– En hendelse av denne størrelsen vil resultere i sperringer og begrensninger i bevegelsesfriheten. Det er viktig for oss å sikre at innbyggerne i Malmö er involvert i denne operasjonen, at begrensningene er så få og bevegelsesfrihet som mulig og at daglige aktiviteter i Malmö kan fungere, sier Mattias Sigfridsson.

I løpet av morgenen og ettermiddagen torsdag, når delegater kjører mellom konferansen, hotellet og flyplassene, vil flere veier bli stengt for trafikk. Dette er den ytre ringveien og Pildammsvägen i Malmö og E65 mellom Malmö og Sturup. I tillegg vil ytterligere distanser bli påvirket, men uten å være helt stengt.

Her finner du flere tekster fra DN -redaksjonen på stedet i Malmö

Related Videos

Leave a Comment