Home » SSU-forespørselen til Magdalena Andersson: «Ta flere kamper».

SSU-forespørselen til Magdalena Andersson: «Ta flere kamper».

by Russell Crowe

Fredrik Gustafsson, leder for forretningsområdet Digital Health Siemens Healthineers.

Demografisk utvikling kombinert med omsorgsgjelden akkumulert av pandemien gjør nå at omsorgen må finne nye smarte digitale løsninger som legger til rette for omsorgsarbeid. Ved hjelp av innovative løsninger, som fjernstyrt bildediagnostikkutstyr, kan pasientene få større tilgjengelighet til spesialister og helsevesenet kan effektivisere arbeidet deres.

Det er et stort avvik i samfunnet i dag som påvirker helsevesenet. Innbyggere over 80 år vil øke betydelig de neste årene, mens antall sysselsatte i inntektsgivende arbeid vil holde seg stort sett uendret.

– Det utgjør en stor utfordring å finansiere et større omsorgsbehov, med helsekostnadene skyhøye, da eldre står for en stor del av de kroniske sykdommene som tynger helsevesenet. I tillegg er mange deler av tjenesten underbemannet. Helsevesenet kan ikke lenger jobbe raskere, men må jobbe smartere og få hjelp av innovative digitale løsninger som forenkler arbeidet og gjør det mulig for helsepersonell å tilbringe mer tid med pasienten, sier Fredrik Gustafsson, leder for helsevesenet.forretningsområde Digital Health Siemens Healthineers.

Digitalisering gir større tilgjengelighet

Med Siemens Healthiner sin tekniske løsning for fjernstyring av røntgenutstyr, Syngo Virtual Cockpit, kan helsevesenet nå øke tilgjengeligheten for spesialister ved å tillate at undersøkelser kan utføres eksternt.

– Radiologer er nå en sjelden handelsvare, og samtidig er røntgen en sentral del av diagnosekjeden. Syngo Virtual Cockpit tillater fjernkontroll av røntgenutstyr og en spesialist kan støtte opptil tre undersøkelser samtidig på forskjellige steder. Det betyr større tilgang på spesialister og bedre bruk av dyrt utstyr uten å måtte ansette flere, forklarer Fredrik Gustafsson.

Reduserte kostnader og bedre bruk av personalet

Komplekse skanninger kan utføres hvor som helst, når som helst, med virtuell støtte fra erfarne kolleger. Helsetjenester blir mer tilgjengelige når pasienter ikke trenger å reise lange avstander og ventelistene forkortes når støtte for avanserte eksamener er tilgjengelig eksternt. Takket være Syngo Virtual Cockpit kan i dag for eksempel Norrbotten-regionen, som opererer over et stort geografisk område, tilby sine innbyggere i både Piteå og Kalix tilgang til MR-undersøkelser. Den nye måten å jobbe med fjernstyrte undersøkelser på gir reduserte reisekostnader og bedre bruk av personalet.

– En viktig del av digitaliseringen er å skape tilgang til likeverdig omsorg. Å sikre at for eksempel en slagpasient raskt kan undersøkes med riktig utstyr gir både kostnadsbesparelser for omsorg og samfunn og en reduksjon i pasientens lidelse. Vi i Siemens Healthineers jobber med digitale løsninger for moderne helsevesen. Våre kunder kan dra nytte av vår størrelse, vår internasjonale ekspertise og det raske innovasjonstakten, sier Fredrik Gustafsson.

Om Siemens Healthineers
Med over 66 000 ansatte i mer enn 70 land og over 120 års erfaring, fornyer og former vi fremtiden for helsevesenet sammen med helsepersonell. Mer enn 240 000 pasienter kommer i kontakt med våre løsninger, hver time! Takket være digitalisering muliggjør vi større presisjon innen medisin, endring i pleietilbudet og en bedre pasientopplevelse, og vi hjelper helsepersonell med å skape merverdi.

Mer informasjon på siemens-healthineers.com/se

Les mer om Syngo Virtual Cockpit i Norrbotten her.

Related Videos

Leave a Comment