Home » Snart øyeblikkelige overføringer i euro i hele Unionen – verdensøkonomien

Snart øyeblikkelige overføringer i euro i hele Unionen – verdensøkonomien

by Siv Jensen

Ifølge EU-landenes vilje skal forbrukere kunne overføre penger i euro på sekunder i hele unionen, uten ekstra kostnader. I henhold til reglene de tar sikte på, må banker som tilbyr standardoverføringer i euro, også tilby umiddelbare overføringer i euro, som annonsert av landene. Hvis det skal betales gebyrer for dette, bør de ikke være høyere enn gebyrene som belastes for standardoverføringer.

Sofortüberweisung gjorde det mulig for folk å overføre penger innen ti sekunder – «selv utenfor arbeidstid, ikke bare innenfor samme land, men også i et annet EU-medlemsland», heter det i uttalelsen. Videre har de nye reglene forbedret den strategiske autonomien til den europeiske økonomiske og finansielle sektoren. De bidrar til å redusere overdreven avhengighet av finansinstitusjoner og infrastrukturer fra tredjeland.

De nye reglene forventes å gjelde for de 27 EU-landene samt Norge, Island og Liechtenstein. De nye reglene vil bli implementert raskere i land som bruker euro. For banker eller andre betalingstjenesteleverandører utenfor euroområdet vil det derfor være en forskjøvet gjennomføringsperiode. Før det nye regelverket kan tre i kraft, må EU-landene fortsatt forhandle frem et kompromiss med Europaparlamentet.

Melding fra EU-land

© dpa-infocom, dpa:230522-99-785631/2

Related Videos

Leave a Comment