Home » Slik ønsker Norge å endre ruspolitikken

Slik ønsker Norge å endre ruspolitikken

by Russell Crowe

I mars 2017 Det norske regjeringspartiet Høyre, et søsterparti til de svenske moderatene, vedtok å reformere partiets narkotikapolitiske program og arbeidet med den såkalte narkotikareformen startet.

Kort oppsummert mente man at ansvaret for rusproblematikken burde flyttes fra rettsvesenet til helsevesenet og at ruspolitikken skulle bygges på et vitenskapelig grunnlag.

Portugisisk modell

Helseminister Bent Høie tatt opp i et intervju med SVT Nyheter Portugal, der bruk og besittelse av alle rusmidler ble avkriminalisert i 2001, som en av de godt eksempel om hva som kan oppnås ved å flytte ressurser fra rettsvesenet til helsevesen og forebyggende tiltak.

Rett før jul 2019 ble regjeringsutredningen lagt fram Rusreform – fra straff til bistand, som blant annet foreslo at egen rusbruk ikke lenger skal kriminaliseres i Norge.

Etterforskningen ble satt sammen av en ekspertgruppe bestående av jurister, leger, samfunnsvitere, psykologer, politifolk og representanter for norske brukerorganisasjoner.

Forskjellen mellom legalisering og avkriminalisering

Siden det ikke handler om legalisering, men om avkriminalisering, vil det ikke være lovlig å bruke narkotika. En person som blir tatt for bruk, besittelse eller kjøp av en mindre mengde narkotika til eget bruk skal imidlertid ikke lenger straffes.

I stedet er hovedregelen at personen henvist til en spesiell rådgivningsenhet, hvor du kan få tilbud om hjelp dersom du trenger det, eller rett og slett få informasjon om problemer som kan oppstå ved bruk av rusmidler.

Utvalgets forslag har vært på høring og skal snart behandles i Stortingets sosialkomité. Deretter vil regjeringen fremme et skarpt lovforslag som stortingsmedlemmer skal stemme over senere i vår.

Related Videos

Leave a Comment