Home » Skanska leier 6.700 m² i Norge

Skanska leier 6.700 m² i Norge

by Edvard Munch

Skanska har signert en 5-årig leieavtale med Evolve, som tilbyr fleksible kontorløsninger, på cirka 6.700 kvadratmeter på Parallell i Løren, Oslo, Norge. Med dagens kontrakt er kontorbygget 66 % utleid.Parallel er designet for å maksimere bruken av dagslys i kombinasjon med effektive og fleksible planløsninger.

Den om lag 19 000 kvadratmeter store bygningen ble utviklet og konstruert av Skanska og sto ferdig i 2020.

Parallell vil bli sertifisert til BREEAM-NOR Excellent. Det er stilt strenge miljøkrav til bygget gjennom hele livssyklusen, inkludert begrenset bruk av kjemikalier, materialgjenvinning og energieffektive løsninger. Bygget er fokusert på trivsel og helse til leietakere og vil også være sanitærsertifisert i henhold til WELL Core Gold.

Evolve er allerede leietaker av bygget. Med denne leiekontrakten utvider de tilstedeværelsen på Parallell med ytterligere 5 etasjer fra høsten 2022. De øvrige leietakerne er Norsk Gjenvinning og Pre Diagnostics.


Related Videos

Leave a Comment