Home » Sjeldne jordarter: etter det oppsiktsvekkende funnet i Sverige finner Norge også store mengder av dem

Sjeldne jordarter: etter det oppsiktsvekkende funnet i Sverige finner Norge også store mengder av dem

by Siv Jensen

En studie har vist at store mengder verdifulle råvarer som sjeldne jordarter, kobber og kobolt lagres utenfor kysten av Norge. – Blant metallene som er funnet i det undersøkte området er magnesium, niob, kobolt og sjeldne jordarter som står på EU-kommisjonens liste over knappe mineraler, sier Oljedirektoratet (OD).

OD anslår at 38 millioner tonn kobber kan lagres under havbunnen. Dette er omtrent det dobbelte av mengden som i dag utvinnes hvert år. Det er også mistanke om 45 millioner tonn sink og 1,7 millioner tonn cerium, et sjeldent jordartsmineral som brukes i aluminiumsbehandling.

Sjeldne jordarter: Norge ønsker å åpne havområder for undersjøisk gruvedrift

Norge har en lang gruvetradisjon og en godt utviklet gruveindustri, spesielt innen utvinning av mineraler og metaller og olje- og gassleting til havs. Landet har derfor lenge vurdert å åpne opp sine offshoreområder for ubåtgruvedrift. Dette vil imidlertid kreve parlamentets godkjenning.

Mer om emnet: Sjeldne jordarter også oppdaget i Bayern: men det er et problem

Miljøgrupper advarer allerede mot ytterligere utforskning av havbunnen før flere studier ser på effekten av gruvedrift. Til og med Norsk Havforskningsinstitutt (IMR) har advart om at det fortsatt mangler kunnskap om livet i dyphavet.

Oljedirektoratet erkjente også at det er behov for mer forskning for å anslå hvor mye av materialene som kan utvinnes under miljømessig akseptable forhold.

For noen uker siden gjorde Sverige en oppsiktsvekkende oppdagelse

For bare noen dager siden meldte også Norges naboland Sverige om et stort funn av sjeldne jordarter. Disse lagres imidlertid i nærheten av Kirunas eksisterende jernmalmgruver. Men selv da er det uklart når sjeldne jordarter faktisk vil bli promotert og om prosjektet vil være kostnadseffektivt.

Sjeldne jordarter brukes i industriell produksjon for en rekke bruksområder, inkludert elektronikk, energiproduksjon og -lagring, militærteknologi, medisinsk utstyr og transport. Tilgjengelighet er av stor betydning for Europa ettersom EU er avhengig av at den forblir konkurransedyktig på disse områdene. Mangelen på sjeldne jordarter som ressurs kan føre til høyere kostnader og produksjonsforsinkelser og hemme utviklingen av innovative teknologier.

Kina er for tiden den største produsenten og leverandøren av sjeldne jordarter i verden. Landet kontrollerer rundt 60 prosent av sjeldne jordarters prosessering og raffinering. Kina har økt sin gruvedrift med sjeldne jordarter de siste årene og har spesialisert seg på å foredle og behandle disse ressursene for å styrke sin verdikjede og få mer kontroll over markedet.

Related Videos

Leave a Comment