Home » Siste Brexit-nyheter: Ny britisk handelsavtale på 20 milliarder pund støttet av Norge etter tilbakeslag i Oslo | Politikk | Ny

Siste Brexit-nyheter: Ny britisk handelsavtale på 20 milliarder pund støttet av Norge etter tilbakeslag i Oslo | Politikk | Ny

by Russell Crowe

I en seier for Storbritannia gikk Fremskrittspartiet, Norges tredje største parti på Stortinget, med på å støtte avtalen, noe som resulterte i et flertall av politikerne for avtalen. Høyre, Kristelig demokratisk union og Venstre vil også stemme for avtalen, noe som gjør at 87 medlemmer støtter den.

Internasjonal handelssekretær Liz Truss kunngjorde at avtalen i prinsippet ble inngått 4. juni med Island og Liechtenstein, medlemmer av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

I forkant av sommerferien skal norske politikere nå vedta lovverk for avtalen 17. juni.

Sivert Bjørnstad, Fremskrittspartiets handelspolitiske talsperson, sa i en melding: «Vi hadde foretrukket bedre forhold for sjømatnæringen i Norge, men vi vil alltid stemme for.

«Det som gjorde beslutningen vanskelig for oss var den tapte muligheten for sjømatnæringen.»

Men Oslo-politikerne hadde uttrykt frykt for at avtalen ville få alvorlige konsekvenser for norske bønder og landbruk, og sette utsiktene til den avtalte avtalen i fare.

Torgeir Knag Fylkesnes, talsperson for Sosial Venstres næringspolitikk, ba om at avstemningen 17. juni utsettes.

Nestlederen i Stortingets syvende parti sa de trengte mer «tid til å sette seg inn i detaljene» i avtalen.

Næringsorganer, inkludert Norges Bondelag, har anklaget den norske regjeringen med statsminister Erna Solberg i spissen for å selge bøndene under avtalen.

LES MER: Joe Bidens tee-shot på Brexit: USAs president utsteder siste G7-advarsel

— Vi kan ikke fortsette å gi opp norske arbeidsplasser ved forhandlingsbordet.

Seafood Norway, som representerer norske fiskere, sa at avtalen ville være en «tapt mulighet for Norge».

I sitt innlegg til utvalget la de til: «Regjeringen gikk inn i disse forhandlingene med en klar ambisjon om å ivareta og styrke handelsforholdene for norsk sjømat.

– Resultatet som er lagt fram viser at dette målet ikke er nådd av regjeringen.

Statsminister Erna Solberg sa under presentasjonen av avtalen for Stortinget at avtalen var «ambisiøs».

Solberg, en proeuropeer i et land som to ganger har avvist EU-medlemskap, sa at avtalen var «omfattende» og ville komme norske bedrifter til gode.

En kilde nær internasjonal handelssekretær Liz Truss sa i dag: «Denne nyheten er en stor seier for Storbritannia og Norge.»

I henhold til avtalen forventes tollsatser på opptil 277 prosent på ost eksportert fra Storbritannia å bli redusert.

Whitehall-tjenestemenn sier at avtalen også betyr at britiske selskaper kan by på flere offentlige kontrakter i partnerland verdt rundt 200 millioner pund i året, og vil tillate tak på gebyrer, roaming og enklere visumprosesser for høyt dyktige fagfolk.

Uten avtalen kunne toll på import fra Storbritannia fra Island og Norge ha økt med rundt 65 millioner pund i henhold til handelsavtaler fra Verdens handelsorganisasjon.

Related Videos

Leave a Comment