Home » Siden 1927: NEL ASA: Det norske hydrogenselskapets historie | nyheter

Siden 1927: NEL ASA: Det norske hydrogenselskapets historie | nyheter

by Russell Crowe

?? NEL ASA – pioner innen installasjon av elektrolysatorer
?? I 2014 ble selskapet børsnotert i Oslo
?? NEL ASA utvider produktporteføljen

Det største hydrogenelektrolyserselskapet i verden på 13 år

NEL ASA er et norsk selskap som opererer i energisektoren. Den spesialiserer seg på hydrogenteknologier, som skal tillate produksjon, lagring og distribusjon av hydrogen.

Selskapet ble grunnlagt i 1927 i Notodden, Norge. NEL ASAs oppdrag var og er fortsatt: «Vi tilbyr optimale løsninger for produksjon, lagring og distribusjon av hydrogen fra fornybar energi». Fra begynnelsen har selskapet fokusert på å installere elektrolysatorer, en enhet der vann brytes ned til hydrogen og oksygen ved hjelp av elektrisitet.
Bare 13 år senere hadde NEL ASA sin første store suksess med sitt hydrogenelektrolyseanlegg i Rjukan, Norge: NELs hydrogenfabrikk i Rjukan var den største i verden på den tiden.

Idriftsettelse av ytterligere hydrogenanlegg

Dette ble fulgt av igangkjøring av det andre store hydrogenelektrolyseanlegget i Norges Glomfjord i 1953. Dette var ment å levere hydrogen til ammoniakkproduksjon i Norge.

Året 1959 representerte en annen milepæl for NEL: selskapet pusset opp sin elektrolyseenhet fra grunnen av og skapte grunnlaget for den atmosfæriske elektrolysatoren, som er grunnlaget for den nåværende NEL -forretningsmodellen.

NEL tør å ta steget og tilbyr sine produkter til markedet

I 1974 begynte NEL å gjøre sin elektrolyseteknologi tilgjengelig for første gang for det brede markedet og deretter for andre selskaper. I tillegg til andre selskaper har NEL også nådd andre sektorer og har i økende grad etablert seg internasjonalt. I 1988 befestet NEL sin posisjon i det internasjonale markedet ytterligere. Hydrogenselskapet blir verdens ledende leverandør og leverandør av asbestfrie alkaliske elektrolysatorer.

NEL stoppet imidlertid ikke med suksessen og fortsatte å fokusere på den videre utviklingen av produktene. Så det skjedde at NEL i 2001 feiret lanseringen av sin første trykkelektrolysator og lanserte den på markedet.

NEL utvider og kjøper andre selskaper

Bare to år senere nådde NEL en ny milepæl i Reykjavik, Island. Der åpnet selskapet den første offentlig tilgjengelige hydrogenpåfyllingsstasjonen – og var derfor en pioner over hele verden.

Pionerånden til NEL ASA var også tydelig på børsen, og NEL ble notert på Oslo Børs i 2014. Det særegne: selskapet ble notert på Oslo Børs som det første selskapet som spesialiserte seg 100% på hydrogen.

NEL ASA har nå begynt å utvide sin produktportefølje og utvide sin markedsposisjon. For dette formål kjøpte NEL i 2015 H2 Logic, en leder innen sektoren for hydrogentankstasjoner. I forbindelse med dette startet NEL ASA bare et år senere med byggingen av verdens største produksjonsanlegg for hydrogenfyllingsstasjoner, som har en kapasitet på 300 hydrogenfyllingsstasjoner per år.

I 2017 overtok NEL ASA et annet selskap, Proton OnSite, som spesialiserer seg på PEM elektrolyseteknologier. Med kjøpet av Proton OnSite har NEL ASA blitt det største elektrolyseselskapet i verden.

Dette er imidlertid ikke NELs eneste store begivenhet. Samme år fant elektrolyseselskapet en ny partner i Nikola. Nikola planlegger å bygge en infrastruktur for tanking av hydrogen for sine hydrogenbrenselcelledrevne kjøretøy.

Fremtidsutsikter for NEL: Green Hydrogen Catapult Initiative

Nylig har ulike globale aktører innen fornybar energisektor gått sammen for å danne «Green Hydrogen Catapult Initiative». Dette er selskapene ACWA Power, CWP Renewables, Envision, Iberdrola, Ørsted, Snam og Yara. Selv om NEL ikke er en direkte del av dette initiativet, kan det åpne nye muligheter for selskapet. NEL jobber som elektrolysespesialist med Iberdrola og Yara. Som aksjonæren rapporterer, kan dette være en mulighet for NEL å få tak i nye, store prosjekter gjennom initiativet.

Marie-Sophie Steinbach / Finanzen.net-redaksjonen

Flere nyheter om NEL ASA

Bildquellen: IN THE ASA

Related Videos

Leave a Comment