Home » Shell søker om to havvindparker i Norge

Shell søker om to havvindparker i Norge

by Russell Crowe

Det ledende nederlandske oljeselskapet Shell har inngått samarbeid med de norske vannkraftprodusentene BKK og Lyse for å søke om lisenser i to områder som i dag tilbys av den norske regjeringen for havvindutvikling.

Konsortiet jobber nå med å utarbeide søknader om prosjekter i Utsira Nord-området, som vurderes mer egnet for flytende vindteknologi, og Sørlige Nordsjø II, som grenser til dansk farvann og som de tre partnerne anser som ideelle for en forbindelse med «Kontinental-Europa .

«Vi ser på Norge som attraktivt både i perspektivet om å gi nok fornybar energi til Europa og i å utvikle flytende havvindløsninger som kan bli kommersielt levedyktige.», Hun sa Hessel de Jong, Shell General Manager for Offshore Wind i Europa.

Selskapene planlegger å bruke vindkraft til havs for å levere strøm til nettet i kombinasjon med vannkraft og til elektrifisering av olje- og gassressurser.

– Nordsjøen har en av verdens beste vindressurser. Når dette produserer, kan vi beholde vann i tankene våre. I perioder med rolige perioder kan vi dekke etterspørselen etter energi ved å gradvis innføre vannkraftproduksjon.», Hun sa Jannicke Hilland, administrerende direktør i BKK. «Vi ønsker å bidra til elektrifiseringen av olje- og gassindustrien og koble havvindpotensialet i den sørlige Nordsjøen til relevante markeder i Europa. Samspillet mellom havvind og vannkraft vil være en fordel for oss”.

Eimund Nygaard, administrerende direktør i Lyse, sa at de tre partnerne ennå ikke har forhåndsvalgt teknologi eller leverandør, men at deres prosjekter vil representere store muligheter for norsk offshoreindustri.

«Det globale havvindmarkedet vokser raskt og vi har som mål å være en plattform hvor norske leverandører kan utvikle konkurransefortrinn for å lykkes i internasjonale anbud», Eimund Nygaard Hun sa.

Shell og partnerne er de siste i flere selskaper og konsortier som har kunngjort vedtaket om å søke om land utenfor Norge etter at regjeringen åpnet områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord i fjor.

For noen dager siden ble det rapportert at den britiske olje- og gassgiganten BP ville slutte seg til Statkraft og Aker Offshore Wind i et bud på Sørlige Nordsjø II-området, og dette konsortiet planlegger også å utforske muligheter for å drive offshore olje- og gassanlegg med rene elektrisitet.

For Utsira Nord forventes tildelingsprosessen å starte innen utgangen av dette året. For Sørlige Nordsjø II-området forventes den norske regjeringen å kunngjøre premiene i første kvartal 2022.

Enova er kjøretøyet for å støtte utviklingen av flytende havvindteknologi. Regjeringen vil vurdere å øke tilskuddene til Enova som en del av den vanlige statsbudsjettprosessen når det er på tide å gi konsesjoner til potensielle utbyggere i Utsira Nord.

Økonomiske støttehensyn vil avhenge av teknologisk utvikling og modenhet av flytende vindprosjekter.

I følge siste informasjon fra Olje- og energidepartementet legger regjeringen til grunn at havvindpark festet på bunnen ved Sørlige Nordsjø II skal bygges uten statsstøtte.

Regjeringen arbeider for tiden med en evaluering av hybridprosjekter ved Sørlige Nordsjø II som industrien har hevdet å tillate overføring av energi til land både i Norge og utlandet, med mulighet for import og eksport av elektrisitet.

Related Videos

Leave a Comment