Home » Setter i gang en mulighetsstudie for det norske OL-budet

Setter i gang en mulighetsstudie for det norske OL-budet

by Russell Crowe

Gerhardsen ble onsdag introdusert som leder av den olympiske komité, som skal bruke de neste månedene på å undersøke stemningen i norsk idrett.

– Dersom idretten selv ønsker en ny OL-prosess, så vil Norges Idrettsforbund gå i gang med tilsvarende henvendelser til Stortinget og regjeringen.

Kjenn de politiske vindene

Mina Gerhardsen har bakgrunn som statssekretær i Kulturdepartementet og har hatt ulike tillitsverv i norsk idrett, noe som betyr at hun har god kunnskap om norsk idrett og politikk.

hun er en sterk tilhenger av Norges bud på et nytt OL:

– Oppdraget i denne kommisjonen er ikke å si ja eller nei til OL og PL i Norge, men å vite om vi skal åpne en debatt og hvilke premisser som i dette tilfellet skal fungere som grunnlag for et mulig fremtidig eventyr-OL.

Hun vet at det finnes OL-skeptikere.

– Men her er vi helt nøytrale. Det er ingen retningslinjer og vi er veldig tydelige på saken.

Investert 280 millioner

Tromsø, Trondheim og Oslo har allerede jobbet for å få OL til Norge. I 2014 viste VG-avisen hvordan de tre byene brukte over 280 millioner norske kroner på søknader alene.

I dag har IOC endret anbudsprosessen slik at hver by deltar i interne diskusjoner med organisasjonen for å finne en best mulig løsning for begge parter.

CIO: Ambisjonen er at byene skal spare betydelige summer i en anbudsprosess. Men kritikere sier at endringen gjør hele prosessen mer lukket for omverdenen.

Mina Gerhardsens rapport skal legges fram for Norges idrettsråd, hvoretter diskusjoner blir aktuelle til våren.

Uhrenholdt Jacobsen er norsk IOC-medlem og har et positivt syn på starten av grunnarbeidet.

Thomas Ezhderhov


Related Videos

Leave a Comment