Home » Scholz begynner sin reise til Skandinavia med et besøk i Oslo

Scholz begynner sin reise til Skandinavia med et besøk i Oslo

by Russell Crowe

Kansler Olaf Scholz (SPD) startet mandag en todagers tur til Skandinavia med et besøk i den norske hovedstaden Oslo. Hovedtemaene for turen, som også skal ta ham til Stockholm, den svenske hovedstaden, er sikkerhetssituasjonen i Europa etter det russiske angrepet på Ukraina og samarbeid om energiforsyning. Norge er – etter Russland – den nest største leverandøren av naturgass etter Tyskland.

Mandag ettermiddag i Oslo deltar Scholz først på et uformelt møte i Nordisk Ministerråd, der Norges statsminister Jonas Gahr Störe har invitert den danske, svenske, finske og islandske statsministeren. Kansleren vil deretter møte verten, Störe, for bilaterale samtaler under en felles båttur.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Tirsdag morgen møter Scholz Sveriges statsminister Magdalena Andersson i Stockholm. På slutten av reisen til Sverige vil kansleren deretter besøke en fabrikk til lastebilprodusenten Scania. Scania og morselskapet Volkswagen jobber med konsepter for klimavennlig elektrifisering av lastebiltrafikken.

Tyskland har tradisjonelt svært nære relasjoner til Norge og Sverige. Den russiske angrepskrigen i Ukraina har økt den geopolitiske betydningen av de nordiske landene.

Norge er en stor energiprodusent, landet ønsker å utvide sine naturgassforsyninger og dermed bidra til å gjøre EU mindre avhengig av russisk gass. En annen konsekvens av krigen i Ukraina: Sverige og nabolandet Finland har begynt å endre sikkerhetspolitikken. Begge land ønsker å gi opp sin alliansestatus og slutte seg til NATO.

NATOs planlagte nordlige utvidelse er et hett tema under Scholz sin reise

Norge dekker i dag mer enn 30 % av Tysklands naturgassbehov. Fra januar til april i år eksporterte Norge nesten 15 milliarder kubikkmeter naturgass til Tyskland, nesten dobbelt så mye som i samme periode i 2021. Tre av de syv rørledningene fra norsk eksport fører til Tyskland.

Etter den russiske invasjonen av Ukraina justerte det norske energidepartementet utvinningstillatelsene til tre store offshorefelt for å kunne produsere enda mer naturgass der. Imidlertid er produksjons- og rørledningskapasiteten for tiden fullt utnyttet og når sine grenser.

NATOs planlagte utvidelse nordover vil trolig bli det viktigste temaet for Scholz sitt besøk til Sverige på tirsdag. I flere tiår har Sverige og Finland ført en militær nøytralitetspolitikk – men Russlands angrepskrig i Ukraina har ført til en omtanke.

NATO-opptaksprosessen har startet. Hvert av de 30 medlemslandene må imidlertid ratifisere medlemskapet. Den tyske Forbundsdagen har allerede gitt sitt samtykke. Inkluderingen av vetotrusler fra NATO-medlemmet Tyrkia ble bremset opp.

Tyrkia begrunnet dette med påstått svensk og finsk støtte til «terrororganisasjoner» – det vil si fremfor alt til kurdiske grupper. I juni signerte Tyrkia, Sverige og Finland en avtale som skulle gjøre medlemskap mulig. NATOs utvidelse nordover kan endre den militære maktbalansen i den strategisk viktige regionen i Nord-Europa.

Finlands medlemskap ville gi militæralliansen en ny 1300 kilometer direkte grense mot Russland. Som svar på den planlagte utvidelsen har Russlands president Vladimir Putin allerede presentert NATO for «keiserlige ambisjoner». (AFP)

Til hjemmesiden

Related Videos

Leave a Comment