Home » Samerådet ønsker å stoppe ballongforsøket i Kiruna

Samerådet ønsker å stoppe ballongforsøket i Kiruna

by Russell Crowe

Sent i fjor inngikk Svenska Rymdaktiebolaget en avtale med Harvard -forskere i USA om et ballongforsøk på Esrange i Kiruna i juni. Forskerne vil teste utstyret sitt i Kiruna, injisere partiklene i stratosfæren på et senere tidspunkt og studere hvordan de reflekterer sollys.

– Dette prosjektet må stoppes. Vi godkjenner ikke å bruke det samiske territoriet til å teste og legitimere en teknologi som vi er helt imot, sier Åsa Larsson-Blind, visepresident i Samerådet, som organiserer de samiske organisasjonene i Sverige, Norge, Finland og Russland.

– Det er en farlig teknologi, som strider mot vårt syn på miljøet og måten vi håndterer klimaendringer på. Vi må gå tilbake nå og vise respekt for naturen, ikke behandle den som en maskin, sier Åsa Larsson-Blind.

Scopex-prosjektet er basert på ideer rundt en teknologi som kalles solar geoengineering: storstilt bevisst manipulering av miljøet for å prøve å motvirke global oppvarming og klimaendringer.

«Veldig farlig i lengden»

Motstand mot eksperimenter og forskning på denne typen storskala klimamanipulasjon har pågått i over 25 år, mot flere geo-ingeniørprosjekter. Elleve svenske og internasjonale miljøorganisasjoner har allerede protestert i et brev mot forsøket i Kiruna.

– Vi anser dette som et veldig farlig langsiktig prosjekt som ikke bør gjennomføres. Det er en måte å tukle med atmosfæren på at vi ikke vet hvilke konsekvenser det kan ha. Fordi det statseide Rymdaktiebolaget er involvert, legitimerer Sverige en kontroversiell teknologi, som risikerer å bli normalisert og få en viss anerkjennelse, sier Kristina Östman i Swedish Society for Nature Conservation.

Svenska Rymdaktiebolaget (SSC) sier til SVT at han har notert seg kritikken og starter en diskusjon med ulike eksperter om saken.

Først senere på våren vil Rymdaktiebolaget avgjøre om Scopex kan stige fra Esrange.

Related Videos

Leave a Comment