Home » S2Medical AB (publ) har fullført sertifiseringsrevisjonen for ISO13485: 2016

S2Medical AB (publ) har fullført sertifiseringsrevisjonen for ISO13485: 2016

by Russell Crowe

Matproduksjon i dag er ofte synonymt med ressurskrevende og klimapåvirkning. Heliospectra, et bioteknologiselskap med base i Gøteborg, investerer i å gjøre matproduksjon mer bærekraftig og effektiv ved å introdusere automatiserte, datadrevne og innovative løsninger. Deres nye biosensor muliggjør nå et nytt nivå av automatisering i vekstmiljøer gjennom sensorer som oppdager avlingsvelferd og hva de trenger for å være av høyeste kvalitet.

– Ambisjonen med løsningen er å produsere samme mengde avlinger, men med mindre energiforbruk og mindre avfall, forklarer Ali Ahmadian, administrerende direktør i Heliospectra.

LED-belysningsselskapet Heliospectra ble grunnlagt i 2006 av forskere og plantebiologer som forsøkte å finne en mer bærekraftig og effektiv måte å dyrke avlinger på. Det var godt akseptert at godt lys var av største betydning i en vekstprosess, men samtidig brukte dyrkere på den tiden de samme typer lamper som også finnes på utendørs parkeringsplasser og lignende steder. Etter flere år med forskning i begge sine egne laboratorier, men også i samarbeid med kunder, dyrkere og ledende universiteter rundt om i verden, som Chalmers, er selskapet nå klar til å lansere sin første versjon av sin patenterte biosensor som kan hjelpe dyrkere rundt verden for å bli mer effektiv.

– Med vår LED-plantebelysning, programvare og sensorer kan lysmiljøet optimaliseres for alle typer avlinger og dyrkere kan nå sine vekstmål på mye kortere tid. Lys er det som påvirker de andre delene av en kultiveringsprosess; fuktighet og varme, og du trenger riktig spektrum og intensitet, sier Ali Ahmadian, administrerende direktør i Heliospectra.

Et unikt produkt

Heliospectras patenterte teknologi og nye sensorplattform leser avlingsstresset og sporer vekstfasen. Dette gjøres ved å måle og lese av fluorescensen, lyssignalene, fra bladverket til plantene. Ved å informere systemet når planten er ferdig moden og har nådd de fastsatte målene, er det mulig å forkorte dyrkingsprosessen og redusere energiforbruket. Løsningen hjelper dyrkere med å produsere samme mengde avlinger, men med færre ressurser og bedre kvalitet, noe som igjen reduserer avfallet.

– Vi ønsker å endre måten du vokser på og skape kontroll over prosessen. Hvert år taper bøndene store summer på avfall når avlinger blir ødelagt i prosessen. Med vår løsning får de forsikring når den oppdager når avlingene ikke går bra, når de ikke er fornøyde. Det finnes ikke noe slikt produkt på markedet, sier Ali Ahmadian.

Når patentert sensorteknologi kombineres med Heliospectras helioCORETM-programvare, blir det en unik datadrevet løsning. Det betyr for eksempel at svenske dyrkere kan produsere like priset rakett som i Italia, fortsetter Ali Ahmadian.

– Da jeg begynte på Heliospectra 2016, avviste markedet i utgangspunktet alt som har med data å gjøre. Men ettersom Smart Farming og automatisering har økt interessen, har flere og flere innsett viktigheten av data og dens effekt på bærekraftig matproduksjon. Dette har ført til en kraftig økning i etterspørselen etter datadrevne løsninger.

– Og da markedet forberedte seg på å akseptere datadrevet dyrking, utviklet vi, ved hjelp av ledende eksperter og tester, en første versjon av vår biosensor klar til lansering tidlig i 2022.

Løsningen har vakt stor interesse blant investorer som ser et enormt potensielt marked når det gjelder kontrollert dyrking.

– Vi introduserer en helt ny edel teknologi til markedet, noe som ikke finnes andre steder, og vi har klart å fange opp dyrkernes behov og ønsker i produktet, avslutter Ali Ahmadian.

Les mer om Heliospectra her

Related Videos

Leave a Comment