Home » Russland bremser leveransene: gassprisene skyter i været

Russland bremser leveransene: gassprisene skyter i været

by Russell Crowe

Russland bremser leveransene
Gassprisene skyter i været

I månedsvis har gassprisene kun kjent én retning: de stiger kraftig. I dag tørker en stor russisk rørledning ut og prisene fortsetter å stige.

Mens Gazprom og EU konkurrerer om lisensen til å drive Nord Stream 2-rørledningen, tørker russiske gassforsyninger via en større rørledning opp. Ifølge data fra målepunktet Mallnow i Brandenburg har det ikke passert mer naturgass gjennom Yamal-gassrørledningen, som forbinder Russland med Polen, siden lørdag. I denne sammenhengen øker prisen på gass kraftig: Den europeiske futureskontrakten er 15 % dyrere til 74,35 euro per megawattime.

Det er ikke kjent hvorfor det ikke strømmer gass. Det Kreml-kontrollerte gasselskapet Gazprom kunne først ikke nås for kommentar. Leveringsstoppen kommer ettersom Russland blir anklaget for bevisst å strupe gassforsyningen i flere uker for å legge press på EU.

Nord Stream 2-rørledningen er allerede ferdigstilt og skal pumpe russisk naturgass direkte til Tyskland via Østersjøen. Imidlertid er gasstransport foreløpig ikke tillatt ettersom sertifisering fra Federal Network Agency fortsatt venter. Myndigheten kontrollerer om driften av gassrørledningen og salget, som forutsatt i det europeiske gassdirektivet, er tilstrekkelig adskilt. Ifølge Bonn-myndigheten er dette en administrativ og ikke en politisk prosedyre.

Men selv om Federal Network Agency skulle gi grønt lys, er ikke alle hindringer løftet. Det gjeldende EU-gassdirektivet sier at en gjennomgang av EU-kommisjonen skal gjennomføres før endelig sertifisering. Brussel-myndigheten kan ta opptil fire måneder for denne tellingen og den endelige tellingen. Først da kan den endelige avgjørelsen tas av den nasjonale reguleringsmyndigheten. EU-kommisjonen vil trolig løpe ut av fristen for å utarbeide uttalelsen, også fordi det er stort politisk press fra motstandere av rørledningen.

Russlands største gassleverandør

Gazprom avviser anklagen om at de ikke overholder leveringskontraktene de har inngått. Ifølge kritikere kan imidlertid gruppen levere mer gass til EU enn tidligere. I slutten av forrige uke beordret Russlands president Vladimir Putin fylling av europeiske gasslagre i Tyskland og Østerrike – men først etter at deres egne lager var fulle. Gazprom-sjef Alexei Miller sa at dette burde være tilfelle neste mandag.

Russland er Tysklands viktigste naturgasskilde. Forbundsøkonomidepartementet har ikke offentliggjort noen gassimporttall fordelt på opprinnelsesland siden 2016. Ifølge Energy Information Service utgjorde naturgassimporten fra Forbundsrepublikken Tyskland i 2020, etter fradrag av naturgasseksport, 79.244 milliarder kubikkmeter. I tillegg var det 5,155 milliarder kubikkmeter naturgass produsert innenlands.

I følge dette kom 37,23 milliarder kubikkmeter og derfor rundt 44 % av naturgassen som forbrukes i Tyskland fra Russland. Ytterligere 42 % kom fra Norge, 6,5 % fra Nederland.

Related Videos

Leave a Comment