Home » Robert Habeck: Det blir ikke bensin

Robert Habeck: Det blir ikke bensin

by Russell Crowe
Føderal økonomiminister Robert Habeck (De Grønne) advarer mot panikk til tross for mulige gassflaskehalser om vinteren. Klarer vi å spare rundt 15-20 %, «så har vi en veldig god sjanse til å klare oss gjennom vinteren», sa Habeck i en offentlig debatt søndag.
Dette gjelder selv om russiske leveranser stoppes. Selv da vil det ikke oppstå en situasjon der det ikke kommer gass til Tyskland. Uten noen gassleveranser ville tyske gasslagre være tilstrekkelig for rundt 2,5 måneders forsyning, forklarte Habeck på arrangementet som en del av den føderale regjeringens åpen dag.
Men hvis det ikke kommer gass, «vil det ikke skje». Han nevnte for eksempel leveranser fra Norge eller Nederland, og de nye flytende gassterminalene som skulle være tilgjengelig fra begynnelsen av året.

Likevel kan det være «et scenario der det ikke er nok gass i lagertankene», innrømmet Habeck. Dette er grunnen til at regjeringen forbereder gassbesparende tiltak, sa han, i lys av forskriftene som er planlagt eller allerede vedtatt. I tillegg spares det allerede gass i mange selskaper.

Her er det en dynamikk som også gagner klimavernet.

For å avlaste gasskunder ønsker den føderale regjeringen å midlertidig redusere merverdiavgiften på gass. som vekker kritikk

19.08.2022 | 01:30 minutter


Det sentrale sosiopolitiske problemet er imidlertid høye priser. Det er kjedelig for alle innbyggere, men hvis noen må bruke 2 000 euro per år på energi, «gjør det en forskjell om han tjener 100 000 euro per år eller 16 000».

Det skal sikres at «ingen blir så fattig at han ikke lenger kan delta i samfunnet». Når det gjelder lettelsene fra myndighetene, må det også sikres at «de som tjener bedre får absolutt mindre enn de som tjener mindre».

Lav lønn bør ikke bare favoriseres i relative termer, men også når det gjelder det absolutte beløpet på utbetalingene.

På lang sikt kan løsningen bare ligge i større utvidelse av fornybar energi, understreket Habeck. Målet må fortsatt være å komme ut av bruken av fossilt brensel og at «vi skaper en verden uten fossilt brensel så raskt som mulig».

Bruken av dem er også årsaken til maktmisbruk og mange politiske konflikter.

Her er en oversikt over alle unntak:

Du kan finne siste nytt om Russlands angrep på Ukraina når som helst i livebloggen vår:

Related Videos

Leave a Comment