Home » Reinsdyr drept i Norge fordi de kom inn i Russland

Reinsdyr drept i Norge fordi de kom inn i Russland

by Ashley Olsen

Norge reparerer en stor del av grensegjerdet mot Russland. Reinsdyrflokker bør bli i sitt eget land, da det kan være dyrt å krysse grensen.

ANNONSE

Et reingjerde langs grensen til Russland i Arktis bygges for tiden om av Norge for å hindre dyrene i å krysse grensen til nabolandet. Dette medfører høye kostnader for det skandinaviske landet, da Moskva må kompenseres for tap av beitemark.

Ifølge norske myndigheter har 42 reinsdyr allerede ankommet Russland i år på jakt etter bedre beitemarker.

Antireingjerdet langs den norsk-russiske grensen strekker seg 150 km og er fra 1954. Norsk landbruksmyndighet sa at en strekning på rundt syv kilometer mellom Hamborgvatnet og Storskog ville bli erstattet.

Byggeprosjektet, som kostet 3,7 millioner kroner (rundt 320 000 euro), forventes å være fullført innen 1. oktober, sa myndigheten.

Hvor mye koster reinpassering for Norge?

Arbeidet er imidlertid vanskelig fordi arbeidere må være på norsk side av grensen «til enhver tid» under byggingen, «noe som gjør arbeidet spesielt krevende», ifølge tilsynets Magnar Evertsen. Dersom en arbeider krysser russisk territorium uten visum, vil dette utgjøre ulovlig innreise.

Reinkryssinger innebærer mye ekstra byråkrati. Russland sendte inn to krav om erstatning, sa byrået.

Et av kravene er nesten 50.000 kroner (6.700 euro) per rein som kommer inn til Russland for å beite i det enorme Pasvik Zapovednik-naturreservatet i Russlands Murmansk-region. Det andre kravet krever et engangsbeløp på nesten 47 millioner kroner (rundt 6,3 millioner euro) for dagene dyrene beitet i parken, som hovedsakelig består av innsjøer, elver, skoger og sumper.

Byrået sa at av de 42 dyrene som ankom Russland i år, har 40 blitt returnert til Norge og de to andre forventes å returnere snart.

Hvorfor ble reinen drept for overfarten?

De hjemvendte dyrene er nå slaktet fordi det var frykt for at de ville returnere til Russland, sa Evertsen. Mattilsynet kan be om at kadavret destrueres av sikkerhetsmessige årsaker, heter det i en melding fra statlig etat.

Rein drives av urbefolkningen i Midt- og Arktis-Norge. Samene, tidligere kjent som lappene, antas å ha sin opprinnelse i Sentral-Asia og bosatt seg i det arktiske Europa med sine reinflokker for rundt 9000 år siden.

De bor tradisjonelt i Lappland, som strekker seg fra Nord-Norge til Russland, inkludert Sverige og Finland. I den arktiske regionen bor flertallet på norsk side av grensen.

Related Videos

Leave a Comment