Home » Regningen for miljøtillatelser skinner – ingen investeringsprosjekter

Regningen for miljøtillatelser skinner – ingen investeringsprosjekter

by Russell Crowe

I nesten 50 år har Cenova, i rollen som underleverandør, hovedsakelig produserer og pakker medisinsk teknologiske produkter. Produksjonen har fokusert på medisinsk teknologi, men inkluderer også begrensede produktkategorier med tilsvarende krav til sporbarhet, renhet og sterilitet. Produkter som brukes for eksempel i farmasøytisk eller næringsmiddelindustri hvor renhetskrav er viktige.

De siste årene har imidlertid markedets etterspørsel og interesse vist en klar trend. Medisinsk utstyr som inneholder medikamenter er i større etterspørsel. Av denne grunn er det nå på tide å skrive et nytt kapittel i Cenovas lange historie.

* Det er en klar trend i markedet. Kombinasjonsprodukter ser ut til å bli mer og mer vanlig og etterspørselen etter å samle all produksjon og emballasje på ett sted øker. Vi er allerede vant til å ta overordnet ansvar for produksjon av medisinsk teknologi, der vi håndterer hele flyten fra innkjøp til sterilisering. Det skal bli en fantastisk glede å ta steget mot narkotika og bruke det vi er gode på, også der, sier Johannes Kask, markedsdirektør i Cenova.

Arbeidet med å supplere aktiviteten med det nye forretningsområdet har pågått en stund og startet med en GAP-analyse av eksisterende virksomhet. Forskjellene kan betraktes som både små og store og balansen mellom å gjøre det som kreves uten å påvirke eksisterende prosesser og rutiner i for stor grad er ekstremt viktig.

* Skrittet kan betraktes som stort, men med flere store kunder innen farmasøytisk produksjon har vi i flere tiår demonstrert vår evne til å møte forventningene som kreves i denne type produksjon. Det gir en stor trygghet at vi skal klare turen på best mulig måte, fortsetter Johannes.

Fakta om Genoa
Basert:
1972
Personale: 120
Returnert: 130 millioner innen 2020
Grunnleggende prosess: Renromsproduksjon i form av sprøytestøping, vakuumforming, montering, sveising, liming, pakking og påfølgende pakke- og steriliseringsprosesser.
Cenova jobber med alt fra små innovasjonsselskaper og startups til multinasjonale farmasøytiske grupper. Ingen klient er for liten eller for stor for Cenova.

Besøk oss for mer informasjon

Related Videos

Leave a Comment