Home » Regjeringen innfører tiltak mot segregering

Regjeringen innfører tiltak mot segregering

by Russell Crowe

Dagens pressekonferanse med regjeringen var et direkte svar på de voldelige opptøyene i påskehelgen.

– Det vi så var ikke en politisk demonstrasjon. Svensk blålyspersonell ble angrepet med steiner og molotovcocktailer. Det var ikke en politisk handling, det var en kriminell handling. Et angrep på demokratiet som mange har flyktet til, sa blant andre Magdalena Andersson.

– For å lykkes med å avvise vold er det avgjørende at vi forhindrer at barn og unge blir dratt inn i kriminalitet.

Ungdomskriminalitetskommisjoner

Integrerings- og migrasjonsminister Anders Ygeman var også til stede på pressekonferansen og sa at regjeringen nå nedsetter en utredning om hvorvidt det kan innføres såkalte ungdomskriminalitetsråd etter dansk modell, også i Sverige.

– Vi kommer ikke til å ha parallellsamfunn i Sverige, sier integrerings- og migrasjonsminister Anders Ygeman (S).

Regjeringen har også til hensikt å nedsette en utredning slik at barn og foresatte får støtte selv om foresatte protesterer. Velferdsråd kan vedta obligatoriske foreldrestøtteprogram.

– En mulighet som allerede finnes i Danmark og Norge, sier integreringsminister Anders Ygeman (S).

Oppholdsforbud for ikke domfelte

Justis- og innenriksminister Morgan Johansson har på sin side fremmet forslag til hvordan man kan gi politiet større spillerom for avlytting.

Regjeringen ønsker også å legge til rette for utveksling av informasjon mellom myndigheter.

Morgan Johansson varslet også en etterforskning av et reiseforbud for personer som ikke er dømt for noen forbrytelse.

– Dette er en effektiv måte å bryte opp disse gjengene på, sier Morgan Johansson og viser til at dette er en lov som allerede eksisterer i Danmark.

Related Videos

Leave a Comment