Home » Regjeringen åpner for utvidet ulvejakt i Norge

Regjeringen åpner for utvidet ulvejakt i Norge

by Russell Crowe

Norges politiske ledere anker jaktforbudet og er ikke fremmede for å forlenge jaktsesongen. Foto: Gettyimages

Regjeringen åpner for utvidet ulvejakt i Norge

Den norske regjeringen mener at stansen av lisensjakt på ulve kan forlenges – slik at ulvene rekker å bli felt.

Foreløpig er jakten på 25 ulver i fire revir i ulvesonen stanset av Oslo tingrett – etter anker fra verneforbund.

Som Jaktjournalen tidligere har meldt, anker staten til lagmannsretten, og klima- og miljøminister Espen Barth Eide er ikke fremmed for å endre jaktsesongen.

Forbudet mot jakt ble satt til 15. februar i det opprinnelige vedtaket, men dersom domstolene finner jakten lovlig, kan forbudsdatoen bli endret.

«Peroden stammer fra rovviltforskriftene og er begrenset av dyrevelferdsmessige årsaker. Retten til å forlenge fristen er derfor begrenset, men det er noe som kan vurderes dersom det blir aktuelt, skriver Espen Barth Eide i en epost til NRK.

Han påpeker at jakt er viktig for å redusere antallet ulv og tilpasse stammen til det politisk bestemte bestandsnivået i Norge. Dette for å redusere ulveskader og konflikter, samt sikre tillit til ulveforvaltningen.

Related Videos

Leave a Comment